INVO Tilgangskontroll

INVO Tilgangskontroll

webinar

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilganger på mapper og filer i MS SharePoint / Office 365. I samme oversiktbildet, kan du enkelt fjerne tilganger. 


icon

Få bedre intern kontroll over interne og eksterne tilganger til virksomhetens informasjon med et verktøy som gir et godt oversiktsbilde og muligheter for å fjerne tilganger i ett vindu!

 

Dette får du: 

  • En ferdig applikasjon tilgjengeliggjort i alle bibliotek i SharePoint
  • Oversikt over alle brukere med gitt tilgangsnivå på et bibliotek i ett vindu
  • Søk etter gitte brukere eller filtrer på kun eksterne brukere i visningen
  • Mulighet til å kunne fjerne tilganger i samme oversiktsbildet

 

SharePoint tilbyr brukere muligheten til å dele mapper og filer direkte med eksterne brukere med standard delingsfunksjon. Dog, finnes det ingen enkel måte å få oversikt over hvem som har tilgang til hvilken informasjon. I et bibliotek med mange mapper og filer, vil dette være en tilnærmet umulig oppgave. 

 

Invo har utviklet en SharePoint applikasjon som kan tilgjengeliggjøres i alle bibliotek i SharePoint som lister opp interne og eksterne brukere, og hvilke tilganger de har i det aktuelle biblioteket. I samme oversiktsbildet, er det mulig å fjerne tilganger med få klikk. Dette gir selskapet full kontroll på alle tilganger på biblioteket.

Online Demo

Bestill demo.

For mer info +47 70 13 21 12 eller salg@invo.no