Kurs

Vi holder både standard- og tilpassede kurs i et eller flere tema

icon

Målsetningen med kursene er å bli bedre kjent med Invo sin løsning og hvordan man jobber mest mulig effektivt i løsningen.

Brukerkurs


VARIGHET: 3 Timer

I dette 3 timers brukerkurset, får deltakerne grunnleggende kunnskap om modulene i Invo sin løsning. Deltakerne får en generell forståelse for løsningen og lærer hvordan de kan jobbe, lagre informasjon og tilgjengeliggjøre denne for andre medarbeidere. Kurset holdes normalt i kundens nye Invo-løsning. 

 

Kurset retter seg mot alle type brukere i bedriften og vi stiller ingen spesielle krav til forkunnskaper. 

PRIS:

kr 5000,-

Brukerkurs Online


VARIGHET: 2 Timer

I dette 2 timers kurset på Skype, får deltakerne grunnleggende kunnskap om modulene i Invo sin løsning. Deltakerne får en generell forståelse for løsningen og lærer hvordan de kan jobbe, lagre informasjon og tilgjengeliggjøre denne for andre medarbeidere. Kurset holdes normalt i kundens nye Invo-løsning. 

 

Kurset retter seg mot alle type brukere i bedriften og vi stiller ingen spesielle krav til forkunnskaper. 

PRIS:

kr 4000,-

Superbrukerkurs


VARIGHET: 3 Timer

I dette 3 timers superbrukerkurset, får deltakerne en dypere kunnskap om modulene i Invo sin løsning. Superbrukere lærer hvordan de kan gjøre enklere endringer på løsningen for å tilrettelegge enda mer for bedriften. Kurset holdes som regel på kundens egen løsning.

 

Kurset retter seg mot superbrukere/redaktører av løsningen. Deltakere bør ha deltatt på enten Brukerkurs eller Brukerkurs Online.

PRIS:

kr 6000,-

NAVN:

E-POST:

TELEFON:

FIRMANAVN:

BESKJED:

VELG ØNSKET KURS:

VELG KURS

ØNSKET MODUL:

  • Brukerkurs 3 Timerx
  • Brukerkurs Online 2 Timerx
  • Superbrukerkurs 3 Timerx

For mer info +47 70 13 21 12 eller kurs@invo.no