Gjør livet med SharePoint enkelt og brukervennlig!

VIS: Alle

logo

Finansforbundet


Mer fornøyde medlemmer.

 

Vi ønsket et enkelt saksbehandlingssystem for å bedre å ivareta telefon og e-post-henvendelser fra våre medlemmer.

 

Vi brukte fra før Dynamics CRM som medlemsarkiv og SharePoint til dokumentlagring.  Siden Invo sin løsning er bygget på SharePoint og lett lar seg integrere med Dynamics CRM, var Invo ett naturlig valg for oss.  At løsningen var utarbeidet i samarbeid med jurister i en annen fagorganisasjon var også en medvirkende årsak.

 

Da e-post-korrespondanse tidligere kunne bli liggende hos den enkelte saksbehandler, har vi nå et felles system hvor andre lett kan gå inn og se historikk eller overta saker.

 

Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Alle

"Effektiv sakshåndtering, mer fornøyde medlemmer"

Håvard Lohne

Kommunikasjonsrådgiver , Finansforbundet

logo

Point Resources


Effektiv og god internkommunikasjon.

 

Invo skreddersydde en egen plattform for intern kommunikasjon hos Point Resources på en effektiv og god måte.

 

Det har bidratt til at bedriften lettere kan likebehandle alle ansatte på ulike lokasjoner med informasjon, samt at selskapets avdelinger og verktøy er tilgjengelig på én startside.

Alle

"Effektiv og god internkommunikasjon"

Elisabeth Fiveland

Media & Communications Advisor , Point Resources

logo

Norlandia


Det vi så var at vi hadde utfordringer med samhandling. Vi trengte et bedre verktøy for å kommunisere internt i bedriften. Vi hadde ikke den ekspertisen internt til å kunne gjøre store utviklingsoppdrag.

 

I Norlandia så har det vært viktig for oss å være innovative, men det er også viktig for oss å få med brukerne. Med den SharePoint løsningen fra Invo er det en lavterskel og enkelt innsteg i Office 365 verden med bruk av SharePoint slik at med riktig opplæring og modning av organisasjonen, er det ingen som vil gå tilbake.

 

En av de største fordelene er at vi også er mer compliant knyttet til GDPR i og med at vi nå ikke lenger sender filer, vi deler filer og har da en sikret kobling mot alt som skal skje av dokumentasjon.

 

En av fordelene som har vært viktig for oss er at vi slipper å ta bruk av utvikling og vi har ikke noen interne utviklingsressurser på dette. Mens Invo hele tiden ligger i forkant med å komme med standard releaser som gjør funksjonaliteten brukervennlig for brukerne våre. 

 

I stedet for å begynne å lete etter dokumenter så gjør man enkle søk og får gode treff sånn som man er vant til på Google.

Alle

"I stedet for å begynne å lete etter dokumenter så gjør man enkle søk og får gode treff sånn som man er vant til på Google."

Lars-Petter Østlie

CDO , Norlandia

logo

AF Gruppen


Full kontroll på e-poster hos AF Gruppen.

 

Før vi tok i bruk Invo Move opplevde vi at det var tungvint å gjenfinne dokumentasjon som berører et prosjekt, både før, under og etter prosjektets levetid.

 

Vi så raskt at standard løsning for lagring av epost er alt for tungvint i SharePoint Online og Windows. Vi vurderte ulike verktøy fra flere leverandører.

 

Valget falt på Invo pga. dets enkle grensesnitt og gode funksjonalitet. Nå kan våre medarbeidere enkelt lagre all informasjon direkte fra Outlook til SharePoint med Invo Move.

 

Nå fanger vi det meste av e-poster tilknyttet prosjekter i SharePoint selv om de opprinnelig kom inn i den enkeltes Outlook. Dette gjør det enkelt å gjenfinne all dokumentasjon som berører prosjekter i hele livssyklusen.

Alle

"Full kontroll på e-poster hos AF Gruppen"

Lars Mollerup

Applikasjonsforvalter , AF Gruppen

logo

Point Resources


Brukervennlig dokumentstyring i SharePoint.

 

Invo har satt opp en SharePoint løsning basert dokumentstyringssystem etter selskapets spesifikasjoner og har levert et mest mulig brukervennlig system for en konsistent måte å arbeide med dokumenter på for hele selskapets virksomhet og alle ansatte. 

 

Vi ønsket et brukergrensesnitt med foldertilnærming for å senke brukerterskelen. Vi ønsket også å unngå manuell metadatatagging da vi visste at brukerne våre ikke ville forholde seg til det.

Alle

"Brukervennlig dokumentstyring i SharePoint"

Christian Rambech Dahl

Geophysics Advisor/ Committee Member , Point Resources

logo

Tafjord


"Ett Tafjord"

 

Vi er opptatt av å bygge «ett TAFJORD». Å fremme de ulike virksomhetsområdene og skape forståelse og samarbeid på tvers av avdelinger og selskap, er derfor viktig for oss. Dette krever blant annet at vi har et fleksibelt og funksjonelt intranett som kanal for intern formidling og kommunikasjon.

 

For å bistå oss med dette valgte vi Invo. Valget var enkelt, basert på deres kompetanse og konkurransedyktige betingelser. At de er nær, er absolutt også en fordel. Invo er raskt på banen dersom det skulle oppstå problemer eller når vi ønsker å gjøre noen endringer. De er en god samtale- og samarbeidspartner – servicen er upåklagelig.

Alle

"Valget var enkelt, basert på deres kompetanse og konkurransedyktige betingelser."

Kari Løken

Kommunikasjonssjef , Tafjord

logo

Ellingsen Instruments AS


Søk og gjenfinning!

 

Utfordringene vi stod ovenfor var at vi brukte mye tid på søk og gjenfinning av informasjon. Vi hadde også utfordringer med tanke på revisjoner og versjonskontroll.

 

I og med at vi allerede hadde tatt i bruk SharePoint, ønsket vi å se på mulighetene for å erstatte den gamle filserveren for å kunne jobbe mer effektivt. Vi kom i kontakt med Invo etter anbefaling fra en samarbeidspartner.

 

Etter å ha tatt i bruk Invo bruker vi i dag langt mindre tid på gjenfinning, søk og lagring av dokumenter. Nå har vi oppnådd full kontroll på revisjoner og endringer.

Alle

"Utfordringene vi stod ovenfor var at vi brukte mye tid på søk og gjenfinning av informasjon."

Lene Meaas

Dokumentkontroller , Ellingsen Instruments AS

logo

Sparebanken Møre


Sparebanken Møre måtte se seg om etter en ny plattform til intranettet etter mange år på Websphere til IBM.

 

Vi var avhengig av å ha et intranett som kunne håndtere store mengder informasjon som rutinebeskrivelser, retningslinjer og håndbøker i tillegg til den daglige formidlingen av interne nyheter. Videre var det viktig å ha egne områder for personalnyheter, oppslagstavle og kurs og opplæring.

 

I 2012 var det færre alternativ enn i dag og vi bestemte oss for å bruke SharePoint fra Microsoft som plattform. Invo var den leverandøren lokalt som hadde mest kompetanse på dette på den tiden og vi i Sparebanken Møre legger vekt på å bruke lokale leverandører der det er mulig.

               

Største fordelen med Intranettet er at vi har fått samlet all interninformasjon ett sted, og dermed gjort det enklere for alle ansatte å få med seg det som skjer. Mange kan publisere og vi bruker lite tid på administrasjon av systemet.

Alle

"Vi har fått samlet all interninformasjon ett sted, og dermed gjort det enklere for alle ansatte og få med seg det som skjer."

Arnt Urkedal

Senior Manager Marketing , Sparebanken Møre

logo

Årim


Enkel saksbehandling og kontroll på dokumenter.

 

Vi så et behov for å systematisere saksbehandlingen vår, samt få en bedre struktur på dokumentene våre. Vi hadde også et sterkt ønske om å gi brukerne en arbeidsflate. Videre så vi at SharePoint var en naturlig plattform å bruke for å få dekket våre behov.

 

Etter en innkjøpskonkurranse falt valget på Invo da de hadde den løsningen som passet våre behov best til en fornuftig pris.

 

Nå har vi saksbehandling, dokumentsenter, malbibliotek og intranett i ett system. Å ha dette i skyen gjør det enkelt å jobbe uansett hvor en måtte være.

 

Alle må følge samme logikk og arbeidsform, noe som gjør det enkelt å finne frem dokumenter en har behov for i sitt arbeid.

 

Å lære opp nye brukere er også enkelt da Invo har et intuitivt grensesnitt og de fleste har brukt SharePoint løsninger tidligere.

Alle

"Enkel saksbehandling og kontroll på dokumenter."

Tor Langlo-Johansen

Økonomisjef , Årim

logo

Eurosign AS


Vi var i en situasjon der vår SharePoint løsning på en Windows 2008 server ikke lenger lot seg oppgradere. Det tok også opp enormt med plass på vår server og vi måtte finne en løsning.

 

Litt tilfeldig kom vi i kontakt med Invo i 2016 og de viste seg å ha løsningen på vårt problem. De hjalp oss med å flytte over alle prosjektene våre opp i skyen og frigjorde plass på våre servere. Nå slipper vi å tenke på oppgradering av SQL-serveren!

 

Vi benytter for det meste Invo Prosjekt, men jobber også med å lage intranett side og et dokument arkiv.

 

Vi jobber veldig prosjektrelatert og Invo Prosjekt hjelper oss med å ha oversikt over prosjektene våre.

 

Invo er veldig kompetente på SharePoint og har samtidig rask respons på support.

Alle

"Invo Prosjekt hjelper oss med å ha oversikt over prosjektene våre."

Henning Aasen

IKT , Eurosign AS

logo

NOF Ortopedisk Klinikk


Søk, gjenfinning og enkel lagring.

 

Vi hadde en stor utfordring med gjenfinning av dokumenter. Vi manglet en felles forståelse av hvordan vi skulle lagre informasjon som førte til at vi hadde filer og mapper overalt.

 

Når vi ikke fant igjen dokumentene visste vi ikke om det var fordi den ikke fantes eller fordi vi lette i feil mappe.

 

Vi valgte Invo fordi dem gjør SharePoint enkelt, noe det i utgangspunktet ikke er.

 

Når noen spør meg hvor manualen er, sier jeg den ligger på SharePoint. Jeg trenger ikke å vise eller forklare mer fordi mine kollegaer klarer å finne den.

Alle

"Vi valgte Invo fordi Invo gjør SharePoint enkelt, noe det i utgangspunktet ikke er."

Eivind Teig

Systemutvikler , NOF

logo

JI Bygg AS


Vår utfordring lå i det å holde oversikt over kontakter, maler og styrende dokumenter. Vi så også at søk og gjenfinning  i en standard mappestruktur fort ble uoversiktlig.

 

Vi ønsket å jobbe i skyen og da falt valget på Invo som leverer standard moduler integrert med Office 365 og Microsoft SharePoint Online som er en naturlig del av virksomheten vår.

 

Nå har vi brukt Invo sine løsninger siden våren 2018. Vi har fått god kontroll på styrende dokumenter, bedre prosjektstyring og vi bruker mindre tid på gjenfinning og søk. For øvrig har håndtering av e-poster blitt en lek!

Alle

Vår utfordring lå i det å holde oversikt over kontakter, maler og styrende dokumenter. 

Einar Berggren Hansen

KS - Leder , JI Bygg AS