INVO Intranett

Gi dine ansatte tilgang til et effektivt kommunikasjonsverktøy som fremmer kunnskapsdeling i bedriften.

Dette får du:

  • Et brukervennlig og moderne intranett
  • Naturlig startside for Office 365
  • Rask implementering av standard funksjonalitet
  • Publisering av nyheter og oppdateringer
  • Lenker til virksomhetskritiske støttesystemer
  • Sosial samhandling
  • Tilgangs- og rettighetsstyring
  • Tilgjengelig på ulike arbeidsflater

Et standardisert intranett basert på MS SharePoint gir deg en stor grad av fleksibilitet og du kan komme raskt i gang.

Intranett kan legge til rette for informasjon- og kunnskapsdeling internt i organisasjonen. Med en standard intranettløsning, vil kommunikasjonen bli forbedret på tvers av hele bedriften. Det blir enklere å distribuere felles informasjon samt publisere nyheter og oppdateringer til de ansatte.

Intranett blir både startsiden og knutepunktet for selskapets systemer hvor brukeren kan aksessere andre moduler i SharePoint og få en enkel inngangsport til andre støtte- og fagsystemer. Løsningen er brukervennlig og relevant med brukeren i fokus.

I kombinasjon med Invo Prosjekt, vil brukeren ha tilgang til sine prosjekter og delegerte oppgaver på tvers av alle prosjektene, direkte fra startsiden på intranettet.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er et integrert verktøy i Invo Solution hvor bedriften din kan hente juridisk riktig informasjon på alle selskap (kun...

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...

INVO Tilgangskontroll

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilga...