Enkel saksbehandling og kontroll på dokumenter. Å ha dette i skyen, gjør det enkelt å jobbe uansett hvor en måtte være.

Tor Langlo-Johansen
Økonomisjef, Årim

Enkel saksbehandling og kontroll på dokumenter.

Vi så et behov for å systematisere saksbehandlingen vår, samt få en bedre struktur på dokumentene våre. Vi hadde også et sterkt ønske om å gi brukerne en arbeidsflate. Videre så vi at SharePoint var en naturlig plattform å bruke for å få dekket våre behov.

Etter en innkjøpskonkurranse falt valget på Invo da de hadde den løsningen som passet våre behov best til en fornuftig pris.

Nå har vi saksbehandling, dokumentsenter, malbibliotek og intranett i ett system. Å ha dette i skyen gjør det enkelt å jobbe uansett hvor en måtte være.

Alle må følge samme logikk og arbeidsform, noe som gjør det enkelt å finne frem dokumenter en har behov for i sitt arbeid.

Å lære opp nye brukere er også enkelt da Invo har et intuitivt grensesnitt og de fleste har brukt SharePoint løsninger tidligere.

Årim