Utfordringene vi stod ovenfor var at vi brukte mye tid på søk og gjenfinning av informasjon.

Lene Meaas
Dokumentkontroller, Ellingsen Instruments AS

Søk og gjenfinning!

Utfordringene vi stod ovenfor var at vi brukte mye tid på søk og gjenfinning av informasjon. Vi hadde også utfordringer med tanke på revisjoner og versjonskontroll.

I og med at vi allerede hadde tatt i bruk SharePoint, ønsket vi å se på mulighetene for å erstatte den gamle filserveren for å kunne jobbe mer effektivt. Vi kom i kontakt med Invo etter anbefaling fra en samarbeidspartner.

Etter å ha tatt i bruk Invo bruker vi i dag langt mindre tid på gjenfinning, søk og lagring av dokumenter. Nå har vi oppnådd full kontroll på revisjoner og endringer.

Ellingsen Instruments AS