Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Håvard Lohne
Kommunikasjonsrådgiver, Finansforbundet

Mer fornøyde medlemmer.

Vi ønsket et enkelt saksbehandlingssystem for å bedre å ivareta telefon og e-post-henvendelser fra våre medlemmer.

Vi brukte fra før Dynamics CRM som medlemsarkiv og SharePoint til dokumentlagring.  Siden Invo sin løsning er bygget på SharePoint og lett lar seg integrere med Dynamics CRM, var Invo ett naturlig valg for oss.  At løsningen var utarbeidet i samarbeid med jurister i en annen fagorganisasjon var også en medvirkende årsak.

Da e-post-korrespondanse tidligere kunne bli liggende hos den enkelte saksbehandler, har vi nå et felles system hvor andre lett kan gå inn og se historikk eller overta saker.

Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Finansforbundet