Effektiv og god internkommunikasjon.

Elisabeth Fiveland
Media & Communications Advisor, Point Resources

Effektiv og god internkommunikasjon.

Invo skreddersydde en egen plattform for intern kommunikasjon hos Point Resources på en effektiv og god måte.

Det har bidratt til at bedriften lettere kan likebehandle alle ansatte på ulike lokasjoner med informasjon, samt at selskapets avdelinger og verktøy er tilgjengelig på én startside.

Point Resources