Vår gevinst etter implementering av Invo er et brukervennlig ledelsessystem som ivaretar et overordnet behov for samhandling i organisasjonen.

Stig Warsla
Leder Kvalitet og Samfunnsansvar, Steen & Lund AS

Steen & Lund trengte et verktøy som støttet oss i å lage en felles metodikk for dokumentasjon, usikkerhetsstyring og kontroll i prosjektgjennomføring. Videre hadde vi behov for et åpent system som kunne integreres med de mer spesialiserte systemer og applikasjoner, for å samle all informasjon på én plass.

Vi vurderte flere alternativer, men valgte INVO fordi de leverte et produkt som kompletterer Office 365, som er vårt grunnverktøy for digital samhandling, informasjonsbearbeiding og dokumentasjon. Videre opplevde vi å møte dyktige folk som hadde en åpen og konstruktiv tilnærming til våre problemstillinger. Spesielt viktig var filosofien om at utviklede produkter skal kunne kommersialiseres.

Vi tror at flere brukere av en løsning øker bruksverdi i form av kontinuerlig utvikling. Norge – og spesielt entreprenørbransjen – må digitaliseres, men utviklingen vil gå for sakte dersom alle utvikler sine egne produkter i sin egen silo.

Etter implementering av INVO har vår gevinst vært et brukervennlig ledelsessystem som ivaretar et overordnet behov for samhandling i organisasjonen. Vi har fått et verktøy som tilrettelegger for usikkerhetsstyring, kontroll på oppgaver, dokumentasjon og evaluering av prosjektgjennomføring.

Les mer: Invos prosjektportal gir Steen & Lund mer tid til å bygge fantastiske utemiljøer

Steen & Lund AS