INVO Dokumentsenter

INVO Dokumentsenter

 Invo Dokumentsenter gir brukeren et velkjent grensesnitt for en enklere adapsjon av løsningen. 

 

Invo Dokumentsenter er en standard modul for dokumenthåndtering integrert med MS SharePoint / Office 365.

 

 


icon

Dette er verktøyet for administrasjonen, hvor dere finner alle selskaps- og avdelingsrelaterte filer. Modulen erstatter fellesområder og -mapper på filserveren.

 

Dette får du: 

  • Søk på navn og innhold
  • Versjonslogg
  • Jobb på samme dokument samtidig
  • Arbeidsflyt
  • Tilgangsstyring av områder, mapper og filer
  • Samhandling på tvers av organisasjonen
  • Synkronisering til din maskin
  • Tett integrasjon mot Office 365 med Single Sign-on

 

I Invo Dokumentsenter organiseres filene etter kundens struktur og brukeren kan enkelt navigere i en velkjent struktur eller søke direkte på filnavn, mappe eller innhold. Innhold som er begrenset med riktig eierskap, vil ikke være synlige verken visuelt eller ved søk slik at sikkerhet og kontroll på bedriftens informasjon blir ivaretatt. Dette er filserveren i SharePoint, slik brukerne er vant til!

 

Med Dokumentsenter i SharePoint vil brukeren ha et naturlig alternativ til lokal lagring som gjør det mulig for andre å gjenfinne informasjon senere. Invo Dokumentsenter bidrar til forbedret produktivitet gjennom raskere og enklere innhenting av relevant informasjon, og øker deling av informasjon på tvers av hele organisasjonen. 

 

Invo Dokumentsenter har blant annet nyttige standardfunksjoner for rettighetsstyring, forhåndsvisning av dokumenter, deling, versjonslogg og muligheter for å sette på arbeidsflyt på dokumenter.  

 

Med Invo Move, vil organisasjonen kunne samle informasjon, det være seg e-poster og filer fra flere Office kilder i en brukerflate.


TILGJENGELIGE ADD-ONS


icon

Add-Ons

INVO Malbibliotek


Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS SharePoint / Office 365. Publiser riktige maler på rett sted og til rett person.

icon

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll


Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilganger på mapper og filer i MS SharePoint / Office 365. I samme oversiktbildet, kan du enkelt fjerne tilganger. 

icon

Add-Ons

INVO Brreg


Invo Brreg er et integrert verktøy i Invo Solution hvor bedriften din kan hente juridisk riktig informasjon på alle selskap (kunde og leverandører) direkte fra Brønnøysundregistrene.

Online Demo

Bestill demo.

"Brukervennlig dokumentstyring i SharePoint"

Christian Rambech Dahl

Geophysics Advisor/ Committee Member , Point Resources

For mer info +47 70 13 21 12 eller salg@invo.no