INVO Intranett

INVO Intranett

webinar

Invo Intranett gir brukerne en startside med tilgang til nyheter, områder/moduler og eksterne applikasjoner.   

 

Invo Intranett er en standard modul integrert med MS SharePoint / Office 365.

 

 


icon

Gi dine ansatte tilgang til et effektivt kommunikasjonsverktøy som fremmer kunnskapsdeling i bedriften.

 

Dette får du:

  • Et brukervennlig og moderne intranett
  • Naturlig startside for Office 365
  • Rask implementering av standard funksjonalitet
  • Publisering av nyheter og oppdatering
  • Lenker til virksomhetskritiske støttesystemer
  • Sosial samhandling
  • Tilgangs- og rettighetsstyring
  • Tilgjengelig på ulike arbeidsflater

 

Et standardisert intranett basert på MS SharePoint gir deg en stor grad av fleksibilitet og du kan komme raskt i gang.

 

Intranett kan legge til rette for informasjon- og kunnskapsdeling internt i organisasjonen. Med en standard intranettløsning, vil kommunikasjonen bli forbedret på tvers av hele bedriften. Det blir enklere å distribuere felles informasjon samt publisere nyheter og oppdateringer til de ansatte.

 

Intranett blir både startsiden og knutepunktet for selskapets systemer hvor brukeren kan aksessere andre moduler i SharePoint og få en enkel inngangsport til andre støtte- og fagsystemer. Løsningen er brukervennlig og relevant med brukeren i fokus. 

 

I kombinasjon med Invo Prosjekt, vil brukeren ha tilgang til sine prosjekter og delegerte oppgaver på tvers av alle prosjektene, direkte fra startsiden på intranettet.

Online Demo

Bestill demo.

"Effektiv og god internkommunikasjon"

Elisabeth Fiveland

Media & Communications Advisor , Point Resources

For mer info +47 70 13 21 12 eller salg@invo.no