INVO Kvalitetssystem

Gi dine ansatte en enklere hverdag med rask og oversiktlig tilgang til bedriftens rutiner, prosessbeskrivelser og maler ved bruk av et brukervennlig kvalitetssystem.

Dette får du:

  • Et ferdig rammeverk
  • Brukervennlig med rask navigering
  • Self-service: enkelt å redigere og vedlikeholde innholdet
  • Invo Template Library
  • Visuell fremstilling av faser
  • Visninger av prosesser, maler og hjelpemidler
  • Tett integrasjon mot Office 365 med Single Sign-on

Invo Kvalitetssystem er en standardisert modul i MS SharePoint som skal hjelpe til å støtte opp bedriftens prosessbeskrivelser, prosedyrer og arbeidsmetoder internt. Modulen er utviklet basert på erfaringer og innspill fra tidligere kundeleveranser hvor kunden kan få et eget område i SharePoint for å vedlikeholde kvalitetsdokumenter. Denne modulen gir en god oversikt og rask tilgang til nødvendig styringsdokumentasjon i bedriften, alt samlet på et sted.

Kunden kan selv organisere dokumenter i seksjoner og nivåer, det være seg rutiner, prosedyrer, sjekklister og instrukser. Kvalitetssystemet er fleksibelt og dynamisk slik at Kunden får muligheten til å bygge opp strukturen selv basert på behov, og kan til enhver tid oppdatere innhold og maler i løsningen uavhengig av Invo.

Invo Kvalitetssystem er naturlig og tett integrert med Invo Template Library. Slik at brukeren får tilgjengeliggjort alle kvalitetsmaler akkurat der brukeren befinner seg i løsningen, for eksempel i Prosjekt eller Dokumentsenter.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...