INVO Brreg

Gjør det enkelt å opprette nye kontakter i løsningen, med juridisk riktig informasjon på selskapene.

Dette får du:

  • En ferdig integrasjon mot Brønnøysundregistrene
  • Juridisk riktig informasjon på alle kontakter (selskap)
  • Duplikatkontroll
  • Vedlikehold av eksisterende kontakter (selskap) som henter oppdatert informasjon fra Brreg automatisk.

Kontaktregisteret i Invo sin løsning er integrert med Brønnøysundregistrene slik at ved oppretting av nye selskap, vil brukeren få lagt inn juridisk riktig informasjon på selskapet. Ved å skrive inn enten navn på selskapet eller organisasjonsnummeret, vil brukeren kunne hente informasjon om selskapet som er tilgjengelig i Brreg og automatisk få fylt ut riktige felt på kontaktkortet.

For å sikre at det ikke blir duplikater i løsningen, vil brukeren få melding dersom selskapet allerede finnes i kontaktregisteret i Invo.