Gjør livet med SharePoint enkelt og brukervennlig!

 • Alle
 • INVO Dokumentsenter
 • INVO Intranett
 • INVO Move
 • INVO Prosjekt
 • INVO Sak
 • Stor-Oslo Eiendom

  "Invo har har hjulpet oss med effektiv datalagring. Spesielt når det gjelder e-post."

  Lars-Henrik Manengen
  Prosjektleder, Stor-Oslo Eiendom
  Les mer
 • Den norske legeforening

  "Med Invo vil saksbehandlere få mer eierskap til sine egne saker, samtidig som de kan forvalte dokumentasjon på sakene på en enklere og mer effektiv måte"

  Marcos Ledzema
  Dokumentasjonsrådgiver
  Les mer
 • Lierhus AS

  "Vi er overrasket over hvor lite som skulle til, eller rettere sagt: hvor bra Invo fungerer for oss."

  Øivind Bergstrand
  Daglig leder, Lierhus AS
  Les mer
 • SansBygg AS

  "Invo gjør teamarbeid enklere både internt og eksternt."

  Tor Bjærum
  Daglig leder, SansBygg AS
  Les mer
 • Bryn Byggklima AS

  "Alle de største utfordringene vi fant gjennom arbeid i SharePoint hadde Invo bygget løsninger for."

  Herland Bjørnsbror
  Systemutvikler Avd. Entreprise, Bryn Byggklima AS
  Les mer
 • Finansforbundet

  "Effektiv sakshåndtering, mer fornøyde medlemmer"

  Håvard Lohne
  Kommunikasjonsrådgiver, Finansforbundet
  Les mer
 • Point Resources

  "Effektiv og god internkommunikasjon"

  Elisabeth Fiveland
  Media & Communications Advisor, Point Resources
  Les mer
 • Norlandia

  "I stedet for å begynne å lete etter dokumenter så gjør man enkle søk og får gode treff sånn som man er vant til på Google."

  Lars-Petter Østlie
  CDO, Norlandia
  Les mer
 • Point Resources

  "Brukervennlig dokumentstyring i SharePoint"

  Christian Rambech Dahl
  Geophysics Advisor/ Committee Member, Point Resources
  Les mer
 • Tafjord

  "Valget var enkelt, basert på deres kompetanse og konkurransedyktige betingelser."

  Kari Løken
  Kommunikasjonssjef, Tafjord
  Les mer
 • Ellingsen Instruments AS

  "Utfordringene vi stod ovenfor var at vi brukte mye tid på søk og gjenfinning av informasjon."

  Lene Meaas
  Dokumentkontroller, Ellingsen Instruments AS
  Les mer
 • Sparebanken Møre

  "Vi har fått samlet all interninformasjon ett sted, og dermed gjort det enklere for alle ansatte og få med seg det som skjer."

  Arnt Urkedal
  Senior Manager Marketing, Sparebanken Møre
  Les mer
 • Årim

  "Enkel saksbehandling og kontroll på dokumenter."

  Tor Langlo-Johansen
  Økonomisjef, Årim
  Les mer
 • Eurosign AS

  "Invo Prosjekt hjelper oss med å ha oversikt over prosjektene våre."

  Henning Aasen
  IKT, Eurosign AS
  Les mer
 • JI Bygg AS

  Vår utfordring lå i det å holde oversikt over kontakter, maler og styrende dokumenter.

  Einar Berggren Hansen
  KS - Leder, JI Bygg AS
  Les mer