Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Istock 1174589889
Avvik
Definisjonen på avvik er ganske enkelt en uønsket hendelse som har resultert i, eller kunne resultert, i skade på for eksempel mennesker og bygninger.
Design Uten Navn (4)
Applikasjon
Betydningen av ordet applikasjon er anvendelse og tilpasning, og det brukes innen flere ulike temaer og yrker.
Metadata
Metadata
Metadata gjør det enklere for oss å finne, forstå og behandle data. 
Internkontroll
Hva er Internkontroll?
Internkontroll er en type egenkontroll for å sikre at bedriften oppfyller lovfestede krav og forskrifter.
Prosjekt
Hva er et prosjekt?
Et prosjekt er definert som en midlertidig og unik oppgave som er satt i gang for å oppnå et spesifikt mål eller resultat. Prosjekter kan være store eller små, og de kan utføres av enkeltpersoner eller i grupper.
Effektivitet
Hva er effektivitet?
Definisjonen på effektivitet er et mål på hvor godt en oppgave eller prosess er utført, sett i sammenheng med de ressursene som er brukt.
Kompetanse 2 (1)
Hva er kompetanse?
Kompetanse kan være en kombinasjon av ferdigheter, kunnskap, erfaring og personlige egenskaper som gjør det mulig for en person å utføre en jobb eller oppgave på en tilfredsstillende måte.
Prosjektstyring
Hva er prosjektstyring?
Prosjektstyring handler om å planlegge, organisere, styre og kontrollere ressurser for å oppnå definerte mål innenfor en bestemt tidsramme og budsjett.
Automatisering
Hva er automatisering?
Automatisering gjør at mange repetitive oppgaver som tidligere ble utført av mennesker, nå gjøres av maskiner. Produksjon i fabrikker, lagerstyring, transport og til og med kontorarbeid, er noen av områdene der automatisering blir brukt.
Kvalitetssikring
Hva er kvalitetssikring?
Kvalitetssikring er en prosess som brukes for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller visse standarder og krav.

Det som gjør oss unike, er vår applikasjon Invo Connect.

Med Invo Connect er det enkelt å lagre e-poster og dokumenter i SharePoint og Teams. Invo Connect gjør Outlook-søkene like gode som Google. Uansett hva filnavnet er finner Connect filen du ser etter.