Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Fagbegreper

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumentasjon er en form for bevis, som beskriver/ forklarer noe. Les mer om hva det innebærer her!
Smarte Mål Invo

Hva er SMARTe mål?

SMARTEe mål er mål du utarbeidet etter kriteriene i SMART-modellen, og er en smart måte å fastsette gode og konkrete mål. Les mer her!
Prosjektleder Invo

Hva er en prosjektleder?

En prosjektleder er en person som er ansvarlig for å planlegge, koordinere og styre et prosjekt fra start til slutt. Les mer her!
Resultatmål Invo

Hva er resultatmål?

Resultatmål er en type prosjektmål som konkret forteller hva et prosjekt skal oppnå innenfor tidsrammen som er satt. Les mer her!
Effektmål Invo

Hva er effektmål?

Effektmål er en type prosjektmål som forteller hvorfor et prosjekt skal gjennomføres. Les mer her!
Prosjektmål Invo

Hva er prosjektmål?

Prosjektmål er en konkretisering av det du ønsker å oppnå med et prosjekt, og gir derfor både retning og formål til arbeidet som skal utført. Les mer her!
Prosjektplan Invo (1)

Hva er en prosjektplan?

En prosjektplan er en detaljert plan som tar for seg alle fasene av et prosjekt fra start til slutt. Les mer her!
INVO Sak Test2

Saksbehandling

Saksbehandling er en terminologi som brukes i stat og kommune for å beskrive stillinger der man jobber med å forberede og iverksette beslutninger i saker/vedtak. Begrepet saksbehandling brukes også i privat sektor, eksempelvis i support/CRM-sammenheng der man er i dialog med kunder, svarer på forespørsler og lignende.
Jonas Leupe 0Ivop5v4mmu Unsplash

Hva er integrasjon?

Ordet integrasjon betyr sammenslutning av enheter til en større enhet, eller til et nært samarbeid. Integrasjon er et begrep som brukes om flere ulike situasjoner. Innen IT-bransjen brukes integrasjon for å beskrive en kobling mellom ulike systemer eller løsninger.
Zan Wgqz5ysqsfk Unsplash

Hardware

Hardware, også kalt maskinvare på norsk, er de fysiske elementene i en datamaskin. Hardware er blant annet det du finner på innsiden av en datamaskin, for eksempel en prosessor eller harddisk. Det kan også være ting du kobler til fra utsiden av maskinen – eksempelvis en skjerm, tastatur eller mus.
Ilya Pavlov Oqtafyt5ktw Unsplash

Software

Software, også kalt programvare på norsk, er alle programmer, instruksjoner, applikasjoner og data som brukes for at en datamaskin skal fungere.
Design Uten Navn (5)

Moduler

Definisjonen av modul er standardisert selvstendig element, delelement eller grunnelement.  Innen elektronikk betegnes modul som en byggekloss som inngår som en del av et større apparat eller system.
Pankaj Patel Fi Gjalrgkc Unsplash

API

API står for Application Programming Interface, eller programmeringsgrensesnitt på norsk.
Istock 1307382628

Arbeidsrutiner

En arbeidsrutine beskriver en oppgave eller aktivitet i en prosess. En arbeidsrutine har et formål, omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten samt eventuelle frister for utførelse.
Annie Spratt Qckxruozjrg Unsplash

Digital samhandling

Digital samhandling handler om å bruke digitale verktøy og teknologi for å samarbeide, kommunisere og jobbe sammen med andre mennesker og bedrifter, uavhengig av hvor partene befinner seg.
Istock 1321462048

Hva er digitalisering?

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre eksisterende løsninger og tjenester.
Nubelson Fernandes 9Ab7ljgdftq Unsplash

Hva er distraksjon?

Definisjonen på distraksjon er at du flytter oppmerksomheten bort fra det som er viktig eller aktuelt, og som kanskje også gjør at du glemmer det du holdt på med.
Profits

Hva er lønnsomhet?

Lønnsomhet er et økonomisk begrep. Det betyr enkelt fortalt at du tjener mer penger enn du bruker. Når du skal beregne lønnsomhet er formelen: inntekter minus kostnader.
Mestring

Hva er mestring?

Mestring er en følelse og prosess der en person håndterer utfordringer og diverse oppgaver de møter på i løpet av livet.
Istock 1174589889 (1)

Avvik

Definisjonen på avvik er ganske enkelt en uønsket hendelse som har resultert i, eller kunne resultert, i skade på for eksempel mennesker og bygninger.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!