Standard moduler integrert med Office 365 / SharePoint.

Microsoft ISV Gold Partner

Vi er en Microsoft ISV Gold Partner med hovedkontor i Ålesund som utvikler standard programvare integrert med Microsoft SharePoint og Office 365. Vårt fokus er å levere brukervennlige løsninger innenfor ulike forretningsområder og bransjer. Vi er stolte av å ha en differensiert kundeportefølje som gir store synergier ved utvikling av vår programvare, og etterstreber å jobbe tett med kundene våre for å få innspill og ideer til ny- og forbedret funksjonalitet. Med en kultur for læring og system for kompetansedeling, kan vi bistå våre kunder enda sterkere.

Det som gjør oss unike, er vår applikasjon Invo Connect.

En forutsetning for å få med de ansatte er at de kan utføre arbeidsoppgavene sine i en arbeidsflate. Med hjelp av Invo Connect vil brukere ha mulighet til å jobbe med dokumentene sine direkte i MS Outlook. Med automatisk metadatafangst, forenkler Invo Connect gjenfinning, navigering og lagring av informasjon. Det å ha en primær arbeidsflate forenkler og effektiviserer arbeidsdagen for brukeren.

Self-service og en arbeidsflate

Vår Self-service funksjonalitet er gjennomgående i hele løsningen. Uavhengig av ansvarsområde, vil brukeren enkelt kunne utføre handlinger som opprettelse av nye prosjekter, saker, kontrakter osv. Med en forenklet tilgangsstyring, er sikkerheten ivaretatt. Vi tilbyr en arbeidsflate uavhengig av forretningsområde med Single Sign-on i Office 365. Enkelhet og Self-service sørger for at løsningen blir raskt tatt i bruk og bidrar til en mer effektiv arbeidsdag.

Kontakt oss

Utviklingsstrategi

Tredelt utviklingsstrategi

Internt har vi hele tiden fokus på å videreutvikle våre løsninger basert på behov og trender vi ser i markedet. Dette kan være videreutvikling av eksisterende moduler eller utvikling av nye moduler / løsningsområder. Vårt hovedfokus innen internutvikling pr i dag er neste generasjon av Invo Move / Loggeklienten. I neste generasjon av Loggeklienten vil vi ta i bruk Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning (ML) for blant annet å forenkle arbeidsprosesser og datafangst ytterligere.

Vi utvikler også ny funksjonalitet i eksisterende moduler, samt utvikler nye moduler i samarbeid med kundene våre. Flere av våre leveranser er en kombinasjon av standard moduler og utvikling. Vi har flere tilfeller av at løsninger vi har utviklet hos kunder har blitt produktivisert og leveres nå som en standard modul.

Tilgjengeliggjøring av ny funksjonalitet i Microsoft sine produkter Office 365 og SharePoint. Siden våre løsninger er tett integrert med Microsoft er det viktig for oss at brukerne får tilgang til ny funksjonalitet utviklet av Microsoft. Vi monitorer til enhver tid det Microsoft lanserer, og tar dette inn i vår løsning når vi får mulighet og ser det som tjenlig for løsningen.