Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

INVO Kontrakt

Med Invo Kontrakt samler bedriften all informasjon knyttet til kontraktene sine på samme sted. Muligheten for tilgangsstyring og varsling sørger for at de rette personene får tilgang til nødvendig informasjon, og sikrer god oppfølging under kontraktens livsløp.

17080-1541579112-invobildercontractlogo-2-.jpg
INVO Kontrakt – 1

Dette får du med Invo Kontrakt:

  • «Self service» for opprettelse av et kontraktsområde med noen få klikk
  • Mindre personavhengighet
  • Predefinerte maler gir enkel opprettelse av kontrakter
  • Automatisk varsling ved kontraktsoppfølging
  • Ingen begrensning på antall kontraktsområder som kan opprettes
  • Enkel lagring og gjenfinning av dokumenter
  • Enkel tilgangs- og rettighetsstyring
  • Versjonskontroll, arbeidsflyt og deling
  • Tett integrasjon mot Microsoft 365 

Enkel og oversiktlig løsning for kontraktshåndtering

Invo Kontrakt gir en oversikt over og mulighet til å overvåke alle avtaler og kontrakter i din bedrift. Det er enkelt å opprette nye tilgangsstyrte kontraktsområder. Løsningen kan settes opp med en predefinert mappestruktur som sørger for automatisk fangst av metadata. Dette gjør det også enkelt å søke opp og finne igjen informasjon om kontrakter.

Bli varslet når kontrakter trenger oppfølging

Med e-postvarslinger som standard vil den som står som kontraktseier automatisk få et varsel når det er på tide å følge opp en kontrakt. Invo Kontrakt gir dere oversikt over hvilke kontrakter som vil trenge oppfølging neste måned eller de tre neste månedene. Dette muliggjør bedre planlegging og sørger for at bedriften til enhver tid har kontroll på avtaler som skal fornyes eller endres.

Det er naturligvis mulig å sette opp egendefinerte varslinger, og tilpasse påminnelser om oppfølging til det enkelte kundeforholdet.

Egne arbeidsrom for samhandling mellom brukere

For å gjøre kontraktshåndteringen mest mulig oversiktlig har hver kontrakt et eget arbeidsrom. Her kan kontraktseier og andre involverte samhandle om kontrakten. Ved å samle informasjon om hver kontrakt på egne områder får brukerne rask tilgang til nøkkelinformasjon i kontrakten, samt dokumenter, e-post og oppgaver som skal utføres.

Rik funksjonalitet på dokumentnivå sørger for at deltakerne til enhver tid har oppdatert informasjon om kontraktsforholdet tilgjengelig, og tilgang til de siste versjonene av all dokumentasjon. Det er også mulig for flere personer å samhandle på et og samme dokument.

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilganger på mapper og filer i MS SharePoint og Office 365.

INVO Malbibliotek
Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av maler i MS SharePoint og Office 365. Sikre at malene alltid er tilgjengelig på rett sted for de riktige personene.

Det som gjør oss unike, er vår applikasjon Invo Connect.

Med Invo Connect er det enkelt å lagre e-poster og dokumenter i SharePoint og Teams. Invo Connect gjør Outlook-søkene like gode som Google. Uansett hva filnavnet er finner Connect filen du ser etter.