Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Saksbehandlingsverktøy for fagforbund og medlemsorganisasjoner

Invo tilbyr et brukervennlig og effektivt saksbehandlingssystem, spesielt tilpasset fagforbund og foreninger. Systemet har en tett integrasjon mot Microsoft 365, og fungerer som en effektiv samhandlingsplattform for alle saker organisasjonen jobber med. Vårt saksbehandlingsverktøy forenkler i dag arbeidsdagen til saksbehandlere og jurister i mer enn 25 forbund og foreninger. 

Kort oppsummert får du med vår bransjeløsning:

  • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy tilgjengelig i Sharepoint/Microsoft 365
  • En løsning som er utarbeidet i samarbeid med jurister i ulike fagorganisasjoner
  • Single sign-on med Microsoft 365
  • Enkelt samarbeid over en arbeidsflate
  • Enkel tilgang til historikk
  • Enkel løsning for å fordele – og overta saker
  • Rask lagring og gjenfinning av informasjon med Invo Connect

Bransjeløsningen består av Invo Sak og Invo Connect og kan integreres mot ulike CRM- og medlemssystemer.

Effektivt saksbehandlingsverktøy – lav brukerterskel

Mange saksbehandlere opplever det som vanskelig å kjenne eierskap til sakene sine. Dette kan skyldes låste standarder og at tradisjonelle sakssystemer ofte har en høy brukerterskel. Når systemene er lite brukervennlige, blir også saksbehandlingen tung og saksgangen lang. Samtidig blir e-postkorrespondanse fort liggende hos den enkelte saksbehandler. Dermed vil ikke viktig informasjon tilknyttet enkeltsaker være tilgjengelig for resten av organisasjonen.

INVO Sak

Oversikt og informasjonsdeling optimaliserer saksgangen

Invo Sak kan alle saksbehandlere enkelt få oversikt, samarbeide, se historikk, samt delegere og overta saker. Løsningen bidrar til bedre og raskere tjenester som gir mer fornøyde medlemmer! Et godt saksbehandlingsverktøy gjør også at deres saksbehandlere kan jobbe mer effektivt, og redusere tiden de bruker på hver sak. Dette vil gi dem en langt bedre arbeidshverdag.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!