Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Saksbehandlingsverktøy for fagforbund og medlemsorganisasjoner

Invo tilbyr et brukervennlig og effektivt saksbehandlingssystem, spesielt tilpasset fagforbund og foreninger. Systemet har en tett integrasjon mot Microsoft 365, og fungerer som en effektiv samhandlingsplattform for alle saker organisasjonen jobber med. Vårt saksbehandlingsverktøy forenkler i dag arbeidsdagen til saksbehandlere og jurister i mer enn 25 forbund og foreninger. 

Kort oppsummert får du med vår bransjeløsning:

Bransjeløsningen består av Invo Sak og Invo Connect og kan integreres mot ulike CRM- og medlemssystemer.

Effektivt saksbehandlingsverktøy – lav brukerterskel

Mange saksbehandlere opplever det som vanskelig å kjenne eierskap til sakene sine. Dette kan skyldes låste standarder og at tradisjonelle sakssystemer ofte har en høy brukerterskel. Når systemene er lite brukervennlige, blir også saksbehandlingen tung og saksgangen lang. Samtidig blir e-postkorrespondanse fort liggende hos den enkelte saksbehandler. Dermed vil ikke viktig informasjon tilknyttet enkeltsaker være tilgjengelig for resten av organisasjonen.

INVO Sak

Oversikt og informasjonsdeling optimaliserer saksgangen

Invo Sak kan alle saksbehandlere enkelt få oversikt, samarbeide, se historikk, samt delegere og overta saker. Løsningen bidrar til bedre og raskere tjenester som gir mer fornøyde medlemmer! Et godt saksbehandlingsverktøy gjør også at deres saksbehandlere kan jobbe mer effektivt, og redusere tiden de bruker på hver sak. Dette vil gi dem en langt bedre arbeidshverdag.

Produktark: Tariffløsning

Etter å ha jobbet med fagforeninger og medlemsforbund i flere år, har vi sett at det er et behov for en brukervennlig tariffløsning. Det er få systemer som legger til rette for å håndtere tarifforhandlingsprosessen fra A til Å, og det er her vi i Invo kommer inn i bildet!  

Vil du vite mer? Last ned produktarket, eller ta kontakt med oss via kontaktskjemaet. 

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!