INVO Tilgangskontroll

Få bedre intern kontroll over interne og eksterne tilganger til virksomhetens informasjon med et verktøy som gir et godt oversiktsbilde og muligheter for å fjerne tilganger i ett vindu!

Dette får du:

  • En ferdig applikasjon tilgjengeliggjort i alle bibliotek i SharePoint
  • Oversikt over alle brukere med gitt tilgangsnivå på et bibliotek i ett vindu
  • Søk etter gitte brukere eller filtrer på kun eksterne brukere i visningen
  • Mulighet til å kunne fjerne tilganger i samme oversiktsbildet

SharePoint tilbyr brukere muligheten til å dele mapper og filer direkte med eksterne brukere med standard delingsfunksjon. Dog, finnes det ingen enkel måte å få oversikt over hvem som har tilgang til hvilken informasjon. I et bibliotek med mange mapper og filer, vil dette være en tilnærmet umulig oppgave.

Invo har utviklet en SharePoint applikasjon som kan tilgjengeliggjøres i alle bibliotek i SharePoint som lister opp interne og eksterne brukere, og hvilke tilganger de har i det aktuelle biblioteket. I samme oversiktsbildet, er det mulig å fjerne tilganger med få klikk. Dette gir selskapet full kontroll på alle tilganger på biblioteket.