Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

3 ting du kan bruke vår saksmodul Invo Sak til

Invo Sak er et effektivt saksbehandlingsverktøy som gjør det mulig å behandle flere saker på kortere tid. Med all saksinformasjon i ett og samme vindu, får du et verktøy for oversiktlig og effektiv saksbehandling. 

Selv om Invo Sak er et sakssystem, er ikke bruken begrenset til det. Vi vil tørre å påstå at alle bransjer og avdelinger med kundekontakt, vil ha nytte av å ta i bruk Invo Sak for få kontroll og holde oversikt over diverse henvendelser. I denne saken vil vi liste opp tre arbeidsområder der Invo Sak kan hjelpe bedriften din:

1. Medlemshenvendelser

Jobber du i en bedrift som jobber med medlemshenvendelser, enten det er i en fagforening eller en annen bedrift der man har et team som besvarer medlemshenvendelser, vil Invo Sak hjelpe deg å logge innkommende saker. Med et unikt saksnummer, vil all inngående og utgående kommunikasjon lagres på riktig sak. I Invo Sak får du all saksinformasjon i ett vindu. Dette reduserer mengden klikk og sikrer effektiv og oversiktlig flyt i saksgangen, som igjen reduserer behandlingstiden.

2. Reklamasjoner

Mange bransjer jobber med reklamasjoner i en eller annen form. Noen av våre største kunder innen bygg og anlegg, bruker Invo Sak til å logge og holde oversikt over reklamasjoner. Når en reklamasjon kommer inn, får den tildelt et unikt saksnummer. Samtidig lagres også all historikk på alle reklamasjoner og henvendelser, inne på saken. Som ansvarlig byggherre eller lignende, har du sikret dokumentasjon på eventuelle mangler eller feil, slik at du ikke havner i en situasjon med potensielt høyt økonomisk tap eller at to forskjellige kundebehandlere gir to ulike svar på samme sak. Kobler du Invo Sak sammen med Invo Prosjekt, har du full kontroll på dokumenter fra byggeperiode, til overlevering til reklamasjon.

En annen viktig fordel er at det er enkelt å knytte sammen relevante saker. Si at du for eksempel har bygget en ny boligblokk, der mange sender inn et reklamasjonskrav på den samme tingen. Med Invo Sak kan du veldig raskt finne saker som omhandler det samme problemet, slik at man kan oppdaget et felles problem tidligere, og samtidig redusere risiko for erstatningskrav eller ekstra kostnader.

3. Support

Alle bedrifter som jobber med kundehenvendelser, kundeservice og support har behov for et enkelt og oversiktlig system for logging av saker. Enten det måtte være et forsikringsselskap med forsikringssaker, eller en nettbutikk som får forespørsler om levering av bestilte varer. Har du innkommende henvendelser, så vil Invo Sak være et godt system for din bedrift. Med alt i samme vindu, gjør Invo det enkelt å både motta, svare på og følge opp saker. I tillegg kan du finne pre-definerte maler og standardtekster, med tilpassede flettefelter, ved få trykk. Målet med Invo er at du skal effektivisere arbeidsdagen, og redusere tiden du bruker på rutinearbeid. Kombinerer du Invo Sak med flere av Invos løsninger, vil du få alt i en arbeidsflate inne i Sharepoint og Office 365, noe som gir en enda mer effektiv arbeidsdag.

Invo Sak har med andre ord mange bruksområder. Vil du vite mer om Invo Sak eller noen av Invos moduler? Ta kontakt med oss via dette skjemaet, så snakkes vi.

Vil du vite mer om Invo Sak og hva vi kan tilby deg?

Kontakt oss via skjemaet på knappen under, så kontakter vi deg. 

 

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!