Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Slik sparer du tid med målrettet prosjektstyring

God prosjektstyring er essensielt for å lykkes med prosjektene dine og målene du har satt deg. Vi har samlet noen tips som kan bidra til å spare tid, og samtidig gi bedre struktur i prosjektene dine.  

Hva er prosjektstyring?

Prosjektstyring er et verktøy for fremdrift, som involverer planlegging, organisering, koordinering og kontroll av ressurser for å oppnå spesifikke mål innenfor en definert tidsramme. Det brukes i en rekke bransjer og fagområder, inkludert bygg- og anleggsprosjekter, teknologiutvikling, markedsføringskampanjer, organisasjonsendringer og forskning. Prosjektstyring foregår ofte via ulike faser, fra identifikasjon og definisjon av prosjektet, til planlegging, utførelse, kontroller og prosjektavslutning.  

Les mer om hva prosjektstyring innebærer her

Slik kan bedriften din spare mye tid med målrettet prosjektstyring 

For at et prosjekt skal lykkes er det viktig med struktur og oversikt for å sikre fremdrift i prosjektet. Dette innebærer for eksempel å ha en fastsatt prosjektmal for ulike type prosjekter, slik at oppstarten av prosjektet går raskere. For å sikre målrettet og tidseffektiv prosjektstyring bør du vurdere flere ulike ting:  

 1. Tydelig definerte mål og omfang av prosjektet:

  Klare og realistiske mål er viktig for at prosjektet skal lykkes. I tillegg trenger du en tydelig definisjon av prosjektets omfang. Dette bidrar til å skape en felles forståelse blant alle prosjektdeltakere og gir retning for arbeidet som skal utføres. 

 2. Kompetent prosjektledelse:

  En dyktig og erfaren prosjektleder er avgjørende for suksessen til prosjektet. Prosjektlederen bør ha gode lederegenskaper, evne å delegere oppgaver, være i stand til å håndtere endringer og konflikter og ikke minst ha gode kommunikasjonsferdigheter. En god prosjektleder kan motivere teamet, koordinere arbeidet og sikre at prosjektet gjennomføres i samsvar med planen. 

 3. Riktig ressursallokering:

  For å sikre god fremdrift, er det viktig å tildele riktig ressurser til prosjektet. Det gjelder alt fra mennesker, økonomi til riktig teknologi. Prosjektlederen må vurdere nøye hvilke ferdigheter som trengs, og sørge for at teamet har tilstrekkelig kompetanse og tid til å utføre oppgavene. 

 4. Effektiv kommunikasjon:

  Kommunikasjon spiller en avgjørende rolle i prosjektstyring. Det er viktig å etablere klare kanaler for kommunikasjon, både internt i prosjektteamet og eksternt med interessenter og kunder. Regelmessig rapportering, møter og dokumentasjon bidrar til å sikre at alle involverte er oppdatert og har felles forståelse av prosjektets fremgang.

 5. Kontinuerlig overvåking og kontroll av prosjektet:

  Prosjektet må overvåkes for å identifisere eventuelle avvik fra planen og ta nødvendige tiltak. Dette inkluderer regelmessig vurdering av prosjektets fremgang, identifisering av risikoer og problemer, og tilpasning av planen når det er nødvendig. Kontrollfasen bidrar til å opprettholde prosjektets fremdrift og kvalitet.

 6. Læring og kontinuerlig forbedring:

  Etter at prosjektet er fullført, kan det være en fordel å gjennomføre en evaluering for å identifisere hva som fungerte bra og hva som kan forbedres. Læringspunktene kan brukes til å informere fremtidige prosjekter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosjektstyringsprosessen. 

Disse punktene kan brukes som generelle retningslinjer, men det er også viktig å tilpasse dem til prosjektet og kravene hvert prosjekt har. Suksessfull prosjektstyring avhenger også av andre variabler som bransje, kompleksitet og størrelse på prosjektet. I tillegg har teamets sammensetning og samarbeidsevnene viktig for prosjektets utførelse.  

Målrettet prosjektstyring med Invo

Savner du et prosjektverktøy som samler all informasjon på et sted, i kombinasjon med et brukervennlig prosjektstyringsverktøy? Da er Invo løsningen for deg. 

Med Invo Prosjekt får du blant annet automatisk opprettelse av prosjektmaler på nye prosjekt, dokumenter, og full kontroll over tilganger som er gitt i prosjektet. Velger du også Invo Prosjektstyring får du et brukervennlig prosjektstyringsverktøy som gir alle involverte kontroll i prosjektet.  Rett og slett alt i ett strukturert system. Vi har i tillegg integrasjoner fra flere andre løsninger, slik at hverdagen din skal bli så sømløs som mulig.  

Ta kontakt for mer informasjon her.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!