Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hva innebærer smidig prosjektstyring?

Har du noen gang sett behovet for å gå tilbake og justere på planen? Et prosjekt kan være uforutsigbart og omfattende. Med smidig prosjektstyring er det enklere å holde orden på endringer. Men hvordan fungerer det egentlig?

Hva er smidig prosjektmetodikk?

Smidig prosjektmetodikk, også kjent som Agile, er en type prosjektstyring som fokuserer på kontinuerlig forbedring og tilpasning gjennom hele prosjektet. I smidig prosjektstyring er ikke planen satt på forhånd, men utvikles og evalueres underveis. Her er det fokus på et mer dynamisk samarbeid og tilpasningsdyktighet over forhåndsbestemte prosesser, og kundesamarbeid i mye større grad enn kontraktsforhandlinger. 

Smidig prosjektmetodikk reagerer på endring og er tilrettelagt for omstilling, fremfor å følge en plan steg for steg.

Hva skiller smidig prosjektstyring fra tradisjonell prosjektstyring?

Ved en smidig prosjektstyring utvikler og oppdaterer du prosjektplanen underveis i arbeidet. I stedet for at du tar for deg hver og en prosess isolert (fossefall), er denne tilnærmingen mer repetitiv der du stadig beskriver, designer og utvikler. Smidig prosjektstyring er dermed mindre forutsigbar - ettersom løsningen blir til underveis - men samtidig mer fleksibel enn det tradisjonell prosjektstyring er.

smidig prosjektmetodikk

Tradisjonell prosjektstyring, også kalt fossefall, er en metodikk der forhåndsbestemte prosesser gjør at du jobber stegvis. Her går du ikke inn i neste fase før den nåværende fasen er ferdig og godkjent. Akkurat hvilke faser, krav eller aktiviteter hvert enkelt steg skal inneholde, varierer fra prosjekt til prosjekt og avklares helt i starten av prosjektet. 

Tradisjonell prosjektstyring er derfor mindre fleksibelt, da en eventuell endring vil gjøre det vanskelig å gå tilbake til forrige steg uten å måtte gjøre store og tidkrevende endringer fra start. Metoden er sånn sett bedre egnet for prosjekter med lavere usikkerhet og kompleksitet, der risikoen for endring er minimal.

 

tradisjonell prosjektmetodikk

 

Hva innebærer smidig prosjektstyring?

Med smidig prosjektstyring evaluerer og tilpasser du basert på tilbakemeldinger fra teamet og kunden. Som prosjektleder må du være åpen for tilbakemeldinger og tilpasse prosjektet på bakgrunn av endringer og behov. Det er altså mer rom for testing og læring underveis, der den samme prosessen gjentas for å sikre forbedring av prosjektet og tilfredshet fra interessenter og kunder.

 

Bruk gode hjelpemiddel i prosjektstyringen

Uavhengig av hvilken prosjektmetodikk du går for, har vi tilrettelagte løsninger som effektiviserer alle rutiner og prosesser i prosjektet. Med INVO prosjekt får du strukturen og oversikten du trenger for å utøve god prosjektledelse. I tillegg kan du med vårt prosjektstyringsverktøy få full kontroll på alle prosjekter dere har foregående, der du og andre involverte har alt dere trenger samlet i en brukervennlig skybasert løsning. 


Har du spørsmål? Ta kontakt med oss - vi er her når du er klar!

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!