Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Avvik

Hva er avvik?

Definisjonen på avvik er ganske enkelt en uønsket hendelse som har resultert i, eller kunne resultert, i skade på for eksempel mennesker og bygninger. En uønsket hendelse kan være alt fra ulykker, feilbehandling, forurensing og lignende. For å forebygge slike hendelser, jobber man aktivt med avvikshåndtering. Det innebærer at man kartlegger avvik, melder fra og retter opp i rutinene for å unngå at det skjer noe lignende i fremtiden.  

Eksempler på avvik

Feil som leder til skade, eller nestenulykker som potensielt kunne ført til skade, vil være et avvik. Type feil vil variere fra yrke til yrke. Her er noen eksempler på avvik:

  • For et sykehus er avvik eksempelvis feilmedisinering av en pasient. Feilmedisinering kan lede til at pasienten dør eller blir skadet, og meldes derfor inn som avvik.
  • På en byggeplass vil det for eksempel kunne være mangel på verneutstyr. Om noe skjer en ulykke på byggeplassen, som kunne vært unngått ved riktig bruk av utstyr, vil det meldes som avvik.
  • Hos en bedrift som holder på med olje, miljøavfall og lignende, kan et avvik være lekkasje som forurenser og gjør skade på miljø og dyreliv.

Hva skjer om man oppdager et avvik?

Oppdager du et avvik er du pliktig til å melde det inn. Avvik er arbeidsgivers ansvar, og det er arbeidsgiver som har ansvar for avvikshåndtering, slik at rutiner kan gjennomgås og slike hendelser kan forebygges i fremtiden. God avvikshåndtering bidrar til et tryggere arbeidsmiljø, og reduserer risikoen for at lignende feil skjer i fremtiden.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!