Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hva er Internkontroll?

Hva er internkontroll?

Internkontroll er en type egenkontroll for å sikre at bedriften oppfyller lovfestede krav og forskrifter. Internkontroll skal sikre at problemer blir oppdaget og håndtert i tide, slik at man unngår uønskede hendelser eller avvik.

Hvem trenger internkontroll?

Som virksomhet er man pliktig til å følge forskrift om internkontroll, uansett om man er én ansatt, eller flere hundre. Forskriften krever at virksomheten gjennomfører en risikovurdering og lager en plan for internkontroll. Planen skal inkludere beskrivelse av virksomhetens mål, rutiner og prosedyrer. Videre skal planen inneholde informasjon om ansvarsfordeling, opplæring, rapportering og oppfølging.

Eksempel på internkontroll

Et sentralt punkt i internkontrollen, er HMS (Helse, Miljø, Sikkerhet). Internkontroll når det kommer til HMS handler om å ha en systematisk tilnærming til å identifisere, vurdere og håndtere risikoer knyttet til arbeidsmiljø, helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Virksomheten må iverksette tiltak for å forebygge skader og ulykker. Dette krever en plan for HMS-arbeidet, tydelig ansvarsfordeling og rutiner for oppfølging og evaluering av HMS-tiltak. 

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!