Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hva er kvalitetssikring?

Hva er kvalitetssikring?

Kvalitetssikring er en prosess som brukes for å sikre at produkter eller tjenester oppfyller visse standarder og krav. Målet med kvalitetssikring er å identifisere og forebygge feil eller mangler i produkter eller prosesser, for å sikre at de oppfyller forventningene til kundene.

Kvalitetssikring omfatter en rekke aktiviteter, inkludert planlegging, evaluering, overvåking og forbedring av kvaliteten på produkter eller tjenester. Dette omfatter også opprettelse og implementering av kvalitetsstandarder, retningslinjer og prosedyrer, samt utførelse av tester, inspeksjoner og revisjoner for å sikre at kravene blir oppfylt.

Eksempel på kvalitetssikring

Et eksempel på kvalitetssikring, kan være om du skal lansere et nytt produkt, eksempelvis innen IT og data. Kvalitetssikring foregår i alle ledd av en prosess, men i forkant av lansering må det testes og kontrolleres for å sikre at alt fungerer som det skal.

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

En viktig del av kvalitetssikring er kvalitetskontroll, som innebærer overvåking og inspeksjon av produkter eller tjenester for å sikre at de oppfyller spesifikasjonene og standardene som er fastsatt. Dette kan for eksempel være fysiske tester, visuelle inspeksjoner, bruk av statistiske verktøy og analyser for å identifisere eventuelle avvik eller feil. Kvalitetssikring er en viktig del av enhver organisasjon, uansett bransje.

Ved å implementere effektive kvalitetssikringsprosesser kan organisasjoner sikre at de leverer produkter eller tjenester av høy kvalitet, som igjen kan bidra til å opprettholde kundetilfredshet, bygge omdømme og oppnå konkurransefordeler. For å oppnå vellykket kvalitetssikring er det viktig med en kultur som fremmer kvalitetsbevissthet og kontinuerlig forbedring. Dette kan oppnås gjennom opplæring og bevisstgjøring blant ansatte, og etablering av effektive kommunikasjonskanaler for å håndtere kvalitetsrelaterte spørsmål og tilbakemeldinger. Man bør også være bevisst på at man oppfyller kravene for ISO-sertifisering.

I sum spiller kvalitetssikring en avgjørende rolle for å sikre at organisasjoner oppnår og opprettholder høy kvalitet i sine produkter eller tjenester, samtidig som de oppfyller kravene og forventningene til sine kunder.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!