Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hva er resultatmål?

Resultatmål er en type prosjektmål som konkret forteller hva et prosjekt skal oppnå innenfor tidsrammen som er satt. Hva et prosjekt skal oppnå eller resultere i kan være alt fra et nytt produkt til en ny arbeidsrutine, avhengig av formålet med prosjektet. Det er viktig at resultatmål og effektmål henger sammen. 

 

Resultatmål utarbeides i planleggingsfasen og blir så brukt i gjennomføringen av prosjektet som et måleparameter på fremskritt i prosjektet. Teamet kan jevnt evaluere hvor langt de har kommet i henhold til de fastsatte målene. 

 

For at prosjektlederen, som er ansvarlig for at resultatmålene nås, kan utøve god prosjektledelse, er det viktig at målene både er konkrete og etterprøvbare. 

Eksempler på resultatmål 

  • Fullføre byggingen av et nytt boligkompleks innen en fastsatt tidsramme og budsjett

  • Utvikle en ny medisinsk enhet som oppfyller bestemte kvalitets- og sikkerhetsstandarder innen et år 

  • Øke salget av et bestemt produkt med 15% i løpet av det kommende kvartalet gjennom en markedsføringskampanje 

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!