Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Hva er SMARTe mål?

SMARTEe mål er mål du utarbeidet etter kriteriene i SMART-modellen. Modellen blir ofte brukt av bedrifter og organisasjoner til å fastsette gode og konkrete mål, for eksempel i sammenheng med prosjekter som skal gjennomføres. Hva de ulike bokstavene i modellen står for varierer noe, men SMARTe mål er ofte forbundet med følgende kriterier:

 

S - spesifikt (specific)

Målet må være konkret og beskrive hva som skal oppnås. Tenk over hvem, hva, når, hvorfor og hvordan. Hva ønsker du å oppnå? Når skal du oppnå det? Hvordan skal du oppnå det?

 

M - målbart (measurable):

Målet må være målbart, slik at du kan kvantifisere fremgangen og bestemme når målet er nådd. Det betyr å inkludere for eksempel tid, prosent, vekt eller andre enheter. 

 

A - oppnåelig (achievable):

Målet må være mulig å oppnå med bakgrunn i omstendighetene og tilgjengelige ressurser. Målet skal utfordre deg, men ikke være så urealistisk at det er umulig å oppnå.

 

R - relevant: 

Målet må være relevant og ha betydning for prosjektets overordnede formål. Det bør samsvare med prosjektets verdier og mål, og bidra til fremdrift. 

 

T - tidsbestemt (time-bound):

Målet må ha en tydelig tidsramme eller frist for når det skal oppnås. Uten en bestemt tidsfrist er målet verken målbart eller motiverende å oppnå. 

 

Å sette SMARTe mål er i sammenheng med blant annet prosjektledelse en god måte å sikre fremgang og resultater på. Det gir deg et solid rammeverk for å definere, forstå og oppnå mål på en effektiv og strukturert måte.

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!