Jærentreprenør AS velger Invo!

Jærentreprenør har valgt Invo som erstatter flere løsninger til fordel for én arbeidsflate.

Jærentreprenør er spesialist på totalentreprise og er dyktige på større betongarbeider som utføres i egen regi. De har siden oppstart opplevd jevn vekst, har over 100 ansatte og er en av de viktigste entreprenørene i Rogaland.

Ved hjelp av standardiserte moduler integrert med Microsoft SharePoint, kan de ansatte enkelt finne relevant informasjon og få tilgang til ulike arbeidsprosesser i én arbeidsflate.

Ved å integrere Invo Projects med Viscenario AS sin mobile plattform for byggeplass, får Jærentreprenør en totalløsning for ulike type brukere i selskapet. All dokumentasjon som bl.a. sjekklister, vernerunder, befaringer og RUH vil automatisk bli tilgjengeliggjort i Invo Projects, alt samlet på et sted!

Leveransen består av:

Vi ser frem til et godt kundeforhold.

For mer informasjon, besøk våre nettsider på www.invo.no.

#enarbeidsflate #qms #projects #sharepoint #sharepointonline #office365