Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Invo er en trygg samarbeidspartner med faglig kompetanse

Contur AS valgte å signere med Invo i 2021. I innsalgsprosessen var det muligheten for å få eksisterende og nye prosesser inn i en oversiktlig arbeidsflate, som overbeviste dem. Når Invo også kom med gode innspill på hvilken løsningspakke som passet for dem, ble valget enkelt.

 

Når en potensiell kunde velger å gå i dialog med oss, skal de være trygge på å møte en rådgivende partner som ønsker å finne løsningen som passer best for hver enkelt bedrift. Rebekka Smeland i Contur AS, trekker dette frem som spesielt positivt med Invo. 

 

– Med Invo har vi følt oss sett, og vi har fått mange gode råd både i forkant av signering, men også underveis i samarbeidet. Invo var opptatt av å finne den kombinasjonen av moduler og løsninger som passet oss best. Det gir oss trygghet, og en tillit til Invo som samarbeidspartner, forklarer Smeland. 

Tett og god oppfølging gjennom hele samarbeidet 

Gjennom samarbeidet har Invo tatt kontakt for å høre hvordan det går. Det er viktig for oss at kundene føler seg ivaretatt, og at de har verktøyene de trenger for å effektivisere arbeidshverdagen. Om det er noe som mangler eller må endres, finnes det muligheter for å gjøre tilpasninger, noe også Contur har benyttet seg av.  

 

– Invo er flinke til å følge oss opp, og de setter jevnlig opp møter for å se om det finnes forbedringer eller mangler. Vi har også gjort noen tilpasninger i løsningen. Vi har laget integrasjoner mot blant annet Start Bank i leverandørmodulen, og fått inn eget felt i kontaktkortet for at det skal passe vår måte å jobbe på enda bedre. Det er positivt, men det er et forbedringspotensial i at flere kan dra nytte av tilpasninger og endringer som de ulike kundene foretar i løsningen, og at alt ikke er på hver enkelt bedrift, sier Smeland.  

Med Invo har vi følt oss sett, og vi har fått mange gode råd i forkant av signering, og underveis i samarbeidet. Invo var opptatt av å finne den kombinasjonen som passet oss best. Det gir oss trygghet, og en tillit til Invo som samarbeidspartner. 

- Rebekka Smeland, Contur AS

Enkelt å ta i bruk løsningen 

Contur jobbet allerede i SharePoint da de signerte med Invo, noe som gjorde implementeringen og opplæringen enklere.  

 

– For vår del var det ganske enkelt å ta i bruk Invo. De fleste av våre ansatte har jobbet i SharePoint lenge, og kjenner godt til standardfunksjonaliteten. Derfor var det ganske å lære opp de ansatte, og få de til å bruke systemet. Mye av jobben var å få alt inn i en arbeidsflate. Nå har vi tilgang på blant annet intranett, prosjektrom, leverandørregister og ledelsessystemet på ett og samme sted, forteller Smeland.  

 

Nytt for Contur, var derimot prosjektstyringsverktøyet. Selv om verktøyet enn så lenge kun brukes av prosjektutviklingsteamet, ser Smeland flere fordeler og fremtidige gevinster.  

 

– Vi innførte Invo Prosjektstyringsverktøy i fjor, og ser allerede at vi har blitt mer systematiske i måten vi jobber på. En KPI for oss var at alle nye prosjekter som vi har startet opp eller har begynt å regne på, har blitt opprettet i prosjektstyringsmodellen. Så vi vet at alle følger arbeidsprosessene som er satt, samt at det blir enklere for våre ansatte å finne relevante maler til aktiviteten som skal utføres. Det vil på sikt også bli målbart i at vi får færre prosjekt- eller prosessavvik, forklarer hun.  

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!