Komplett sak- og arkivløsning i Microsoft 365 – effektiv forvaltning

I en og samme arbeidsflate, kan saksbehandleren få full oversikt og enkel tilgang til all informasjon, samt registrere -, behandle og arkivere saker. Vår løsning tar utgangspunkt i hvordan en saksbehandler jobber, med en arkivkjerne i bunn som sikrer at dokumentene blir arkivert i henhold til lovpålagte krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet. Det gjør at en saksbehandler kan fokusere på sine ansvarsområder, og kan med trygghet vite at arkiveringen skjer automatisk i bakgrunnen og i henhold til standard.

Saksbehandlingsverktøyet er basert på Microsoft 365 integrert med Documaster Arkiv som oppfyller kravene Noark 5-standarden setter til arkivering i det offentlige.

Med vår sak- og arkivløsning, får du:

  • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy i Microsoft 365
  • Automatisk arkivering
  • En løsning som er utarbeidet i samarbeid med Documaster og offentlige institusjoner
  • Enkel samhandling
  • Enkel overføring av saker til arkiv
  • Gode søk- og filtreringsmuligheter
  • Tilgang til saksdokumenter fra ulike enheter
  • Rapporter
  • Invo Connect – som forenkler lagring og gjenfinning av e-poster og filer ved hjelp av maskinlæring
  • Documaster Arkiv – Noark 5 godkjent arkivkjerne

Les også tidligere sak om løsningen fra Invo og Documaster på digi.no.

Våre fornøyde kunder

Vi er en liten organisasjon med et stort samfunnsansvar, og er avhengige av å ha effektive og brukervennlige løsninger. Tidligere har vi brukt forskjellige lagringsområder i ulike løsninger. Noe har vært tilgjengelig basert på tilgangskontroll i SharePoint-løsninger, mens kontrakter og avtaler, har ligget i et eget arkiv. Det har heller ikke vært sånn at all inn- og utkorrespondanse i samme sak har ligget på samme sted. Det vil den gjøre nå og dette vil effektivisere saksbehandlingen.

Tina Mamelund, Fagansvarlig for anskaffelsesprosjektet i Fjellinjen AS.

Lurer du på om Invo Sak eller Invo Kontrakt passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.

Vinneren av konkurransen, Invo AS, har en løsning som fremstår som intuitiv, brukervennlig og gir muligheter for tilpasninger Ferde selv kan sette opp. Løsningen er basert på en standard modul integrert med SharePoint og Microsoft 365, som følger en struktur brukerne er vant med fra andre Microsoft-løsninger.

Christine L. Larsen, Innkjøpsansvarlig i Ferde AS. 

Les også: Norges to største bomselskaper signerer med Invo