Saks- og arkivløsning i Microsoft 365 – effektiv forvaltning

Vår saks- og arkivløsning gjør det enkelt for saksbehandlere i offentlig sektor å behandle og arkivere saker i henhold til gjeldende standarder. Løsningen tar utgangspunkt i hvordan en saksbehandler jobber, med en arkivkjerne i bunnen som sikrer at dokumentene blir arkivert i henhold til lovpålagte krav til sporbarhet, tilgangsstyring og sikkerhet. Saksbehandlingsverktøyet er basert på Microsoft 365 og integrert med Documaster Arkiv, som oppfyller kravene Noark 5-standarden setter til arkivering i det offentlige. Dermed kan saksbehandleren fokusere på sine ansvarsområder, med en trygghet om at arkiveringen skjer automatisk i bakgrunnen.

Løsningen sørger for at alle saksbehandlere har full oversikt og enkel tilgang til all informasjon om aktuelle saker, og kan registrere, behandle og arkivere saker – alt i samme arbeidsflate.

Rask prosjektopprettelse med pre-definerte maler

Med Invo Prosjekt kan man enkelt opprette nye prosjekter ved hjelp av allerede definerte prosjektmaler. Dette sikrer rask prosjektoppstart og effektive arbeidsprosesser i alle ledd. Savner du full oversikt over tilganger og delinger på prosjektet, kan du med Invo Tilgangskontroll styre tilganger helt ned på dokumentnivå. Invo Prosjekt integreres med Microsoft 365 og Outlook, samt øvrige systemer dere bruker i dag. I korte trekk et verktøy som samhandler med dagens systemer, og som øker effektiviteten og kontrollen i hele prosjektleddet.

Med våre løsninger får du:

 • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy i Microsoft 365
 • Automatisk arkivering
 • En løsning utarbeidet i samarbeid med Documaster og offentlige institusjoner
 • Enkel samhandling
 • Enkel overføring av saker til arkiv
 • Gode søk- og filtreringsmuligheter
 • Tilgang til saksdokumenter fra ulike enheter
 • Enkel rapportering
 • Invo Prosjekt – opprett og administrer oversiktlige og fullverdige samarbeidsrom som optimaliserer arbeidsflyten i prosjektarbeidet
 • Invo Connect – som forenkler lagring og gjenfinning av e-poster og filer ved hjelp av maskinlæring
 • Documaster Arkiv – Noark 5 godkjent arkivkjerne

Les også tidligere sak om løsningen fra Invo og Documaster på digi.no.

Våre fornøyde kunder

– Vi er en liten organisasjon med et stort samfunnsansvar, og er avhengige av å ha effektive og brukervennlige løsninger. Tidligere har vi brukt forskjellige lagringsområder i ulike løsninger. Noe har vært tilgjengelig basert på tilgangskontroll i SharePoint-løsninger, mens kontrakter og avtaler, har ligget i et eget arkiv. Det har heller ikke vært sånn at all inn- og utkorrespondanse i samme sak har ligget på samme sted. Det vil den gjøre nå og dette vil effektivisere saksbehandlingen.

Tina Mamelund, Fagansvarlig for anskaffelsesprosjektet i Fjellinjen AS.

Lurer du på om Invo Sak eller Invo Kontrakt passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.

– Vinneren av konkurransen, Invo AS, har en løsning som fremstår som intuitiv, brukervennlig og gir muligheter for tilpasninger Ferde selv kan sette opp. Løsningen er basert på en standard modul integrert med SharePoint og Microsoft 365, som følger en struktur brukerne er vant med fra andre Microsoft-løsninger.

Christine L. Larsen, Innkjøpsansvarlig i Ferde AS.

Les også: Norges to største bomselskaper signerer med Invo