INVO Connect

Invo Connect er en applikasjon integrert med Microsoft 365 som forenkler gjenfinning og lagring av selskapsinformasjon.

Ett klikk, én arbeidsflate

E post er den mest brukte kommunikasjonsformen, hvor innholdet i e-postene ofte er kritisk og lagringsverdig. Eierskap til denne type informasjon tilhører helt klart organisasjonen, men hvordan kan din organisasjon sørge for at viktig informasjon ikke blir liggende i den enkeltes Outlook?

Svaret er Invo Connect!

Med ett klikk, lagrer du e-poster og dokumenter i SharePoint og Teams. Invo Connect gjør Outlook-søkene like gode som Google. Uansett hva filnavnet er, finner Connect filen du ser etter.

Med Invo Connect, får du:

  • Enkel lagring av e-poster og dokumenter ved hjelp av maskinlæring
  • Søk og navigering i Microsoft 365 fra Outlook
  • Enkel gjenfinning av filer basert på dine kontakter
  • Automatisk metadatafangst
  • Tilgang til oppdatert status på filer
  • Eget varslingssenter for filer
  • Én brukervennlig arbeidsflate
  • Samhandling på tvers av ulike lagringsmedier
  • Internt «Google-søk»
  • En lavterskel inn til Microsoft 365

«Ett klikk»-løsning for arkivering og e-posthåndtering for SharePoint og Teams

Våre fornøyde kunder

Istedet for å begynne å lete etter dokumenter, gjør man enkle søk og får gode treff sånn som man er vant til på Google.

Lars-Petter Østlie, CDO i Norlandia. Klikk her for å lese hele kundehistorien.

E-post kommunikasjon lagres enkelt med Invo og er tilgjengelig for hele prosjektteamet.

Tor Bjærum, Daglig leder, Sansbygg AS. Klikk her for å lese hele kundehistorien.

Vi har fått god kontroll på styrende dokumenter, bedre prosjektstyring og vi bruker mindre tid på gjenfinning og søk. For øvrig har håndtering av e-poster blitt en lek.

Einar Berggren Hansen, KS-leder, JI Bygg AS. Klikk her for å lese hele kundehistorien.