INVO Connect

Invo Connect er en applikasjon integrert med Microsoft 365 som forenkler gjenfinning og lagring av selskapsinformasjon.

Med Invo Connect får du:

  • Enkel lagring av e-poster og dokumenter ved hjelp av maskinlæring
  • Søk og navigering i Microsoft 365 fra Outlook
  • Enkel gjenfinning av filer basert på dine kontakter
  • Automatisk metadatafangst
  • Tilgang til oppdatert status på filer
  • Eget varslingssenter for filer
  • Én brukervennlig arbeidsflate
  • Samhandling på tvers av ulike lagringsmedier
  • Internt «Google-søk»
  • En lavterskel inn til Microsoft 365

Les også:  «Ett klikk»-løsning for arkivering og e-posthåndtering for SharePoint og Teams

Ett klikk, én arbeidsflate

E-post er den mest brukte kommunikasjonsformen i svært mange bedrifter, og en stor mengde kritisk informasjon sendes og mottas over e-post hver eneste dag. Eierskap til denne type informasjon tilhører helt klart organisasjonen. Likevel er det en utfordring for mange bedrifter at den viktige informasjonen blir liggende i den enkeltes Outlook, der den ikke er tilgjengelig for andre i organisasjonen. 

Løsningen på dette er Invo Connect! Med Invo Connect er det enkelt å lagre e-poster og dokumenter i SharePoint og Teams. Invo Connect gjør Outlook-søkene like gode som Google. Uansett hva filnavnet er finner Connect filen du ser etter.