INVO Kontrakt

Få oversikt og kontroll over alle kontraktene i bedriften med automatiske e-post varslinger for oppfølgning.

Dette får du:

  • Self service for opprettelse av et kontraktsområde med noen få klikk
  • Mindre personavhengighet
  • Pre-definerte maler gjør oppstart av kontraktsutarbeidelse enkelt
  • Automatisk varsling ved kontraktsoppfølging
  • Ingen begrensning på antall kontraktsområder som kan opprettes
  • Enkel lagring og gjenfinning av dokumenter
  • Oppgavestyring med Gannt-visning
  • Enkel tilgangs- og rettighetsstyring
  • Versjonskontroll, arbeidsflyt og deling
  • Tett integrasjon mot Office 365 med Single Sign-on

Invo Kontrakt gir deg oversikt og mulighet til å overvåke alle avtaler og kontrakter i din bedrift. Det er enkelt å opprette nye kontraktsområder som enkelt kan tilgangsstyres. Med pre-definerte mappestrukturer, sørger løsningen for automatisk metadatafangst for enklere gjenfinning av informasjon.

Med e-post varslinger som standard, vil kontraktseier automatisk få en e-post varsel når kontrakten trenger oppfølgning. Invo Kontrakt er innebygd med en sterk søkemotor og har standard visninger på hvilke kontrakter som trenger oppfølgning neste måned eller de tre neste månedene. Verktøyet sørger for at bedriften får kontroll over avtaler som enten skal fornyes eller endres.

Hver kontrakt har et eget arbeidsrom hvor kontraktseier og flere kan samhandle på kontrakten. Brukerne får rask tilgang til nøkkelinformasjon i kontrakten, dokumenter, e-post og oppgaver som skal utføres.

Med rik funksjonalitet på dokumentnivå, vil deltagerne til enhver tid ha kontroll over siste versjoner og kan samhandle på et og samme dokument.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...

INVO Tilgangskontroll

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilga...

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er et integrert verktøy i Invo Solution hvor bedriften din kan hente juridisk riktig informasjon på alle selskap (kun...