INVO Prosjektstyringsverktøy

Oversikt og kontroll over alle prosjekter

Invo Prosjektstyringsverktøy er en helhetlig løsning for å styre alle faser i et prosjekt, inkludert beslutningsporter, sjekklister, aktiviteter og oppgaver. Verktøyet gir bedriften bedre kontroll på prosjektene og hjelper til med å støtte opp underliggende prosjektmodeller. En god prosesstyring bidrar til å standardisere prosesser, skape en helhetlig og uniform prosjektgjennomføring samtidig som at bedriften fremstår som mer profesjonell.

Bedre planlegging og smidig gjennomføring

Invo Prosjektstyringsverktøy er et av få verktøy som kobler styringssystem, prosjektstyring, dokumenthåndtering og samhandling i en og samme løsning. Det betyr at du som prosjektdeltager aktivt kan jobbe med aktiviteter, oppgaver, maler og prosjektdokumenter i én arbeidsflate.

Invo er integrert med Microsoft teknologier som Office 365, SharePoint, Power BI og mer. Disse integrasjonene bidrar til å maksimere både effektivitet og produktivitet hos de ansatte.

5 grunner til at din bedrift trenger et prosjektstyringsverktøy

Med Invo Prosjektstyring, får du:

  • Økt kontroll over gjennomføring av prosjekter
  • God og forenklet prosjektrapportering
  • Bedre planlegging
  • Enkel delegering av aktiviteter og oppgaver
  • Tett integrasjon mellom maler og aktiviteter
  • Transparent samarbeid
  • Enkel tilgang til dokumenter
  • Fleksibel oppbygging
  • Standardiserte prosesser
  • Økt profesjonalitet

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...