INVO Prosjektstyringsverktøy

Et godt prosjektstyringsverktøy gir organisasjonen full kontroll på sine prosjekter og bidrar til en smidig prosjektgjennomføring.

Med Invo Prosjektstyring får du:

 • Økt kontroll over gjennomføring av prosjekter
 • God og forenklet prosjektrapportering
 • Bedre planlegging
 • Enkel delegering av aktiviteter og oppgaver
 • Tett integrasjon mellom maler og aktiviteter
 • Transparent samarbeid
 • Enkel tilgang til dokumenter
 • Fleksibel oppbygging
 • Standardiserte prosesser
 • Økt profesjonalitet
 • Tett integrasjon mot Microsoft 365

Tilrettelegger for god prosesstyring

Med Invo Prosjektstyringsverktøy får dere en helhetlig løsning for styring av alle faser i et prosjekt, inkludert beslutningsporter, sjekklister, aktiviteter og oppgaver. Verktøyet gir bedriften en god oversikt over tidligere, pågående og fremtidige prosjekter, og hjelper til med å støtte opp om underliggende prosjektmodeller. En god prosesstyring med standardiserte prosesser bidrar til en mer uniform prosjektgjennomføring, samtidig som bedriften fremstår som mer profesjonell.

Les også: «5 grunner til at din bedrift trenger et prosjektstyringsverktøy».

Én arbeidsflate for styring av hele prosjektet

Invo Prosjektstyringsverktøy er ett av få verktøy som kobler styringssystem, prosjektstyring, dokumenthåndtering og samhandling i en og samme løsning. Det betyr at alle deltakerne i prosjektet aktivt kan jobbe med aktiviteter, oppgaver, maler og prosjektdokumenter på én arbeidsflate.

Invo Prosjektstyringsverktøy er integrert med Invo Prosjekt og Microsoft teknologier som SharePoint, Power BI og mer. Disse integrasjonene gjør det mulig å effektivisere arbeidshverdagen, og bidrar til høyere produktivitet hos de ansatte.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...