INVO Start

Gi dine ansatte tilgang til en brukervennlig startside, som også fungerer som en kommunikasjonsportal for effektiv deling av informasjon i bedriften.

Med Invo Start får du:

  • En brukervennlig og moderne startside i SharePoint
  • Rask implementering av standard funksjonalitet
  • Publisering av nyheter og oppdateringer
  • Sosial samhandling
  • Kontaktregister
  • Lenker til virksomhetskritiske støttesystemer
  • Rettighetsstyring
  • Tilgang fra ulike arbeidsflater

En inngangsportal til selskapets IT-løsninger

Med en standardisert startside i Microsoft 365 er det enkelt for de ansatte å navigere i bedriftens systemer. Invo Start blir et knutepunkt for mapper og løsninger de ansatte benytter i det daglige arbeidet sitt. Systemet gir stor grad av fleksibilitet og mulighet for personlige tilpasninger. Startsiden inneholder snarveier til den ansattes moduler i SharePoint, samt andre støtte- og fagsystemer, og gjør det enkelt å komme i gang med oppgaver og gjøremål.

Invo Start kan naturligvis integreres med andre moduler fra Invo. Kombinerer dere Invo Start med Invo Prosjekt vil brukerne få tilgang til alle sine prosjekter, siste dokumenter og delegerte oppgaver på tvers av prosjektene direkte fra startsiden. Dette gir en komplett oversikt over pågående prosesser og hvilke prosjekter som eventuelt krever oppfølging.

Åpner for kunnskapsdeling på tvers av bedriften

Ved aktivering av nyhetspublisering på forsiden kan startsiden også legge til rette for informasjon- og kunnskapsdeling internt i organisasjonen. I og med at startsiden er det første som møter de ansatte hver dag, blir det enklere å distribuere felles informasjon og oppdateringer til de ansatte – på lik linje som på et intranett.

 

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er en tilleggsapplikasjon i Invo Solution som lar bedriften din hente juridisk riktig informasjon om alle deres kunder ...

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...

INVO Tilgangskontroll

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilga...