INVO Start

Gi dine ansatte tilgang til en brukervennlig startside med brukeren i fokus og en kommunikasjonsportal som fremmer deling av informasjon i bedriften.

Dette får du:

  • Et brukervennlig og moderne startside i SharePoint
  • Rask implementering av standard funksjonalitet
  • Publisering av nyheter og oppdateringer
  • Sosial samhandling
  • Kontaktregister
  • Lenker til virksomhetskritiske støttesystemer
  • Rettighetsstyring
  • Tilgang fra ulike arbeidsflater

En standardisert startside i Microsoft 365 gir dere en stor grad av fleksibilitet og man kan komme raskt i gang. Startsiden kan legge til rette for informasjon- og kunnskapsdeling internt i organisasjonen ved å aktivere nyhetspublisering på forsiden. Da blir det enklere å distribuere felles informasjon og oppdateringer til de ansatte – på lik linje som i et intranett.

Invo Start blir både startsiden og knutepunktet for selskapets systemer hvor brukeren kan få tilgang til andre moduler i SharePoint og få en enkel inngangsport til andre støtte- og fagsystemer. Grunnpakken består av et kontaktregister som kan benyttes til å opprette kontakter, både selskaper og kontaktpersoner. Kontaktregisteret er navet i løsningen, og knytter alle Invo moduler til en kontakt, være seg et prosjekt, en sak og kontrakt.

I kombinasjon med andre moduler som for eksempel Invo Prosjekt, vil brukeren få tilgang til sine prosjekter, siste dokumenter og delegerte oppgaver på tvers av alle prosjektene, fra start.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er et integrert verktøy i Invo Solution hvor bedriften din kan hente juridisk riktig informasjon på alle selskap (kun...

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...

INVO Tilgangskontroll

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilga...