Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

Kenneth er det nyeste tilskuddet i prosjektgjengen!

Etter ti år som Senior Software Developer, tar han steget videre til rollen som prosjektleder. Vi har tatt en prat med Kenneth, for å se hva han gleder seg til i den nye rollen og hva han setter pris på med Invo.  

1. Hva var grunnen til at du begynte å jobbe i Invo? 

Jeg jobbet som kundekonsulent hos Tafjord Kraft, samtidig som jeg tok utdanningen min som dataingeniør. Etter endt utdanning ønsket jeg en mer teknisk utfordrende jobb med ny teknologi og spennende systemer, og det fikk jeg hos Invo. Det angrer jeg ikke på. Her har vi et veldig godt arbeidsmiljø, og vi har det gøy på jobb. Kombinert med en inkluderende ledelse som ikke er langt unna oss på «gulvet», det er befriende, og jeg trives veldig godt hos Invo.  

2. Du har jo nå byttet rolle internt i selskapet, kan du fortelle litt om hva den nye arbeidshverdagen går ut på? 

Dagene har gått i ett siden jeg byttet rolle. Den største forskjellen for meg har vært å snu om hodet, og tenke mer på hvordan systemene våre kan hjelpe kundene å jobbe mer effektivt. Tidligere har jeg hatt mest fokus på det tekniske ved løsningen. Nå gleder jeg meg til å bli kjent med kundene på en litt annen måte enn det jeg har gjort gjennom min tidligere stilling. 

3. Hva gleder du deg mest til i rollen som prosjektleder? 

Jeg gleder meg til å videreutvikle min egen kompetanse, og få enda mer innsikt og forståelse for hvordan systemene kan hjelpe kundene å bli bedre på interaksjonen mellom menneske og maskin, fremfor å bare fokusere på det tekniske som ligger i bunn. Men det blir nok noen endringer også. Fremover vil jeg få større prosjekter, og en litt mer forutsigbar arbeidshverdag, med enda mer kundekontakt enn jeg er vant til. Samt at det vil bli mye mer fokus på å gi råd og finne gode løsninger for kundene.  

4. Hvordan ser du på utviklingsmulighetene hos Invo? 

Utviklingsmulighetene i Invo føler jeg er veldig gode. Etter hvert som vi vokser, blir det stadig behov for nye roller i selskapet og i de fleste tilfeller vil kunnskapen vi besitter være svært nyttig å ta med videre inn i nye roller. Det legges også til rette for egenutvikling, gjennom fagdager og kurs. Det gir oss mulighet til å vokse personlig, og tilegne oss ny kompetanse – det er et stort pluss.  

5. Hvordan har din arbeidsdag blitt forandret siden du startet her og frem til i dag? 

Vi jobber mer målrettet nå enn når jeg startet, og det ser man på veksten vi har hatt også. Vi har blitt mer profesjonelle de siste årene, både med tanke på våre interne rutiner og arbeidsmetodikk, men også i hvordan vi fremstår overfor kundene. Invo er en trygg arbeidsplass og en god partner for kundene. 

Personlig har jeg lært å forstå sammenhengen mellom teknologien og menneskene bak teknologien i større grad. I tillegg forstår jeg kundene sine behov, og klarer å komme frem til gode tekniske løsninger som passer for dem. Jeg er tryggere i jobben min nå, enn hva jeg var når jeg startet, naturlig nok.  

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!