Du søkte på:

Fant du ikke det du søkte etter? Ta gjerne kontakt med oss!

- Øker vi effektiviteten med noen få prosent, utgjør det en vesentlig forskjell for medlemmene

Da fagforeningen Delta valgte Invo i 2015 var det å ha en digital plattform som forenkler og samtidig øker samhandlingen i organisasjonen viktige punkter. Nylig har Delta gjennomgått en oppgradering sammen med Invo. Ved å digitalisere systemene ytterligere, vil løsningen være enda enklere og mer sømløs. Vi har snakket med IT-leder Tuan Williams om viktigheten av gode systemer, Invo og fremtiden.

Delta er den største arbeidstakerorganisasjonen i YS, med hele 94 000 medlemmer innenfor offentlig tjenesteyting. Delta bruker i dag flere av Invos moduler, blant annet Invo Sak, Invo Prosjekt og Invo Dokumentsenter.  

Nylig flyttet Delta Invo over fra en on premise-løsning til den skybaserte Sharepoint-løsningen. Overflyttingen var viktig for at en av Deltas viktigste enheter, Delta Direkte, kunne utføre jobben på et kvalitetsmessig godt nivå. Det krever en oppdatert, effektiv og responsiv løsning.  

- Det er et viktig og avgjørende prosjekt for at vi skal lykkes på digitaliseringsområdet. Invo er en av våre viktigste leverandører når det kommer til systemer som effektiviserer hverdagen, i og med at du får integrert Microsoft365 på en mer sømløs måte. Det er essensielt for at vi skal kunne utføre arbeidsoppgavene våre mest mulig effektivt og riktig for virksomheten, sier Williams.  

Williams er tydelig på at Invo har strukket seg langt for å få prosjektet i havn, men som i alle store oppgraderinger, er det ikke helt feilfritt.  

- Prosjektet har nok være krevende for begge parter, men det har ikke manglet på vilje til å gjøre endringer og tilpasninger basert på tilbakemeldingene fra oss. Vi har mange ansatte som bruker systemene hver dag, og de er jo veldig bevisst på feil og små forbedringer som utgjør en signifikant forskjell for hver enkelt bruker. Det er viktig at man er bevisst på dette, og lytter til brukeren, fortsetter Williams. 

Små leverandører er ofte mer fleksible og dynamiske 

Delta ønsker å ha et av landets mest robuste IT-infrastruktur, der bruken av teknologi og innovative systemer står sentralt for å bli en av landets mest moderne og foretrukne arbeidstakerorganisasjon. De tekniske løsningene som velges må kunne stå seg for fremtiden. 

- Vi er jo selvfølgelig prisgitt de store leverandørene, som Microsoft. Men når plattformene er like for alle, så handler det om hvordan man setter dette sammen, og utnytter kapasiteten i det. Det er her det er viktig å ha en partner som Invo.  Som en mindre leverandør er Invo også noe mer fleksibel og dynamisk i løsningene sine. Det hjelper oss å få en mer bærekraftig og effektiv organisasjon, sier Williams.  

Mer utvikling de neste ti årene enn de 100 siste 

Den tekniske utviklingen har vært stor de siste årene, men det vil skje enda mer de neste ti årene. For å kunne lykkes i en stadig mer digitalisert verden, er man avhengig av løsninger som fungerer, og som kan tilpasses noe til arbeidsområdet man jobber innenfor.  

- Vårt samfunnsoppdrag er jo å skape balanse i arbeidslivet gjennom trygge rammevilkår og lønnsutvikling for medlemmene våre i en krevende hverdag. For å klare det må vi ha systemer som er innovative og dynamiske, og som helst er først ute i utviklingen av nye produkter. Her synes jeg Invo er flinke til å høre på innspill og å utforske nye muligheter. Det er veldig positivt at det jobbes på flere fronter, avslutter Williams.  

Kontakt oss

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt!