Skolelederforbundet velger Invo

Skolelederforbundet har gått over til Office 365 og har valgt Invo som leverandør av sakssystem for å håndtere alle medlemshenvendelser.

Skolelederforbundet er en fagforening for alle typer ledere innen oppvekst og opplæring. Skolelederforbundet har ca. 4.000 medlemmer, de fleste i grunnskolen og i videregående opplæring.

Skolelederforbundet har gått over til Office 365 og har valgt Invo som leverandør av sakssystem for å håndtere alle medlemshenvendelser. Ved hjelp av Invos standard moduler, vil brukervennligheten øke og Skolelederforbundet kan dermed fokusere mer på deres kjernevirksomhet, nemlig å utvikle landets viktigste ledere.

Ved å bruke Invo Sak, får Skolelederforbundet en enkel og god oversikt over alle medlemshenvendelser. Invo skal i tillegg integrere Skoleledernes medlemssystem (Winorg) med sakssystemet slik at saksbehandlerne får færre systemer å forholde seg til, da sakssystemet vil gjøre automatiske oppslag i medlemsregisteret ved nye henvendelser slik at riktig medlem blir knyttet til rett sak.

Leveransen består av:

Invo Sak

Invo Move

Vi ser frem til et tett og godt samarbeid.

office365sharepoint enarbeidsflatedigitalisering