Et godt prosjekt krever planlegging og ikke minst gode verktøy som sørger for at informasjon alltid er lett tilgjengelig for prosjektdeltakerne.

Invo Prosjektstyringsverktøy er et av få verktøy som kobler styringssystem, prosjektstyring, dokumenthåndtering og samhandling i en og samme løsning. Et solid og forutsigbart prosjektstyringssystem gjør at din bedrift oppleves som trygg og profesjonell.

Gjesteforedragsholder: 
Stig Warsla, Leder for Kvalitet og Samfunnsansvar i Steen & Lund AS vil dele sin kompetanse og erfaringer rundt bruk av gode styringssystem og hvordan de er i gang med å benytte Invo Prosjektstyringsverktøy i sine prosjekter.
Dato:17/03/2021
Tid:08:30 - 09:00

Foredragsholder

Afshan Malik

Afshan Malik

CMO, Invo AS