Sted: Madserud Gård PropTech Hub – Madserud allè 34, Skøyen.

08:30 Velkommen

v/ Beate Størkson, Daglig leder Viscenario

08:40 Overordnet om Viscenario og mulighetsrommet for de som jobber ute på bygg og anleggsplassen

v/ Beate Størkson, Daglig leder Viscenario

08:50 Overordnet om Invo og hvordan vi hjelper våre kunder med effektivisering av arbeidsprosesser, automatisering,  samhandling og enkel gjenfinning av informasjon.

v/ Anders Dahl, Account Manager og ansvarlig for Bygg og Anlegg i Invo

09:00 J.I Bygg deler sine erfaringer om implementering av Invo og Viscenario sine løsninger og hvilke gevinster det gir for tilvalgs-prosessen ved salg av bolig, prosjektgjennomføring og internkontroll.

v/ Einar Berggren Hansen, KS Leder i J.I Bygg AS

09:30 NP Bygg forteller om innføring av Viscenario og Invo sine løsninger og hvilke gevinster de har oppnådd ved å ha en fullintegrert løsning. 

v/Vegard Vaagan, Kvalitet og HMS Sjef i NP Bygg AS.

10:00 Paneldebatt

Deltagere: Vegard, Einar og representanter fra Invo og Viscenario

10:30: Felles lunsj med god mulighet for mingling med bransjekollegaer.

Dato:12/03/2020
Tid:08:30 - 11:00
Løsningsområde:INVO Prosjekt