Vi takker alle kundene som har meldt inn spørsmål for svar og diskusjon for vårt kommende webinar. Basert på spørsmålene som har kommet inn, har vi nå satt sammen et ekspertpanel som skal svare og dele sin innsikt i et live webinar, torsdag 18.november fra kl. 10.00. Webinaret vil vare i underkant av en halvtime, inkludert Q&A.

Invo sitt ekspertpanel består av følgende personer:

Bilde fra venstre: Christoffer Haukås (CTO), Kenneth Lorgen (Seniorutvikler) og Sindre Gjelstenli (Seniorutvikler)

Christoffer Haukås i Invo

Kenneth Lorgen (Seniorutvikler)

Sindre Gjelstenli (Seniorutvikler)

 

 

 

 

Dato:18/11/2021
Tid:10:00 - 10:30

Foredragsholder

Afshan Malik

CMO, Invo AS