EL og IT Forbundet velger Invo!

Med Invo Sak, får EL og IT forbundet en enkel og god oversikt over alle saker i organisasjonen, og kan enkelt administrere ulike aktiviteter og møter ved hjelp av møtemodul for styre-, utvalgs- og fellesmøter.

El og IT forbundet er et norsk landsdekkende fagforbund som organiserer ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet er medlem av LO, og har over 39.000 medlemmer.

Ved hjelp av Invos standard moduler integrert med MS SharePoint, vil EL og IT forbundet tilrettelegge for økt samhandling og kontroll internt, og bedre oppfølgning av alle medlemshenvendelser. Med Invo Sak, får EL og IT forbundet en enkel og god oversikt over alle saker i organisasjonen, og kan enkelt administrere ulike aktiviteter og møter ved hjelp av møtemodul for styre-, utvalgs- og fellesmøter.

Leveransen består av:

Invo Move

Invo Sak

Invo Prosjekt

Invo Tilgangskontroll

Invo ser frem til et langt og godt samarbeid!

enarbeidsflate office365 sharepoint standardmoduler