Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 400 ansatte og har tre prøvetakingsenheter i Oslo, to i Bergen og en i Sandefjord.

Ved hjelp av Invo sine standard løsninger integrert med Microsoft SharePoint/Office 365, får Fürst én felles portal for intranett og prosjekthåndtering. Med en brukervennlig intranettløsning, vil Fürst enkelt kunne distribuere nyheter og dele informasjon med alle sine ansatte.

Med et nytt og felles prosjektstyringsverktøy, vil Fürst få bedre kontroll på alle prosjektene internt og økt samhandling på tvers av fag- og arbeidsområder. Leveransen består av: Invo Intranett Invo Move Invo Prosjekt

Vi ser frem til et langt og godt samarbeid!

For mer informasjon, besøk våre nettsider på www.invo.no.

#sharepoint #office365 #enarbeidsflate