INVO Kvalitetssystem

Gi dine ansatte en enklere hverdag med rask og oversiktlig tilgang til bedriftens rutiner, prosessbeskrivelser og maler ved bruk av et brukervennlig kvalitetssystem. 

Dette får du:

  • Et ferdig rammeverk for ledelsessystem
  • Self-service: enkel oppbygging og vedlikehold av innhold
  • Visuell fremstilling av faser
  • Visninger av prosesser, maler og hjelpemidler
  • Brukervennlig med rask navigering
  • Invo Malbibliotek
  • Tett integrasjon mot Office 365

Invo Kvalitetssystem er en standardisert modul i MS SharePoint som skal hjelpe til å støtte opp bedriftens prosessbeskrivelser, prosedyrer, arbeidsmetoder og kvalitetsledelse internt. Modulen er utviklet basert på erfaringer og innspill fra tidligere kundeleveranser hvor kunden kan få et eget område i SharePoint for å vedlikeholde kvalitetsdokumenter. Denne modulen gir en god oversikt og rask tilgang til nødvendig styringsdokumentasjon i bedriften, alt samlet på et sted.

Slik lykkes du med Invo Kvalitetssystem

Kunden kan selv organisere dokumenter i seksjoner og nivåer, det være seg rutiner, prosedyrer, sjekklister og instrukser. Kvalitetssystemet er fleksibelt og dynamisk slik at Kunden får muligheten til å bygge opp strukturen selv basert på behov, og kan til enhver tid oppdatere innhold og maler i løsningen uavhengig av Invo.

Invo Kvalitetssystem er naturlig og tett integrert med Invo Malbibliotek. Slik at brukeren får tilgang til kvalitetssikrede maler akkurat der brukeren befinner seg i løsningen, for eksempel i Prosjekt, Kontrakt eller Dokumentsenter.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...