INVO Kvalitetssystem

Gi dine ansatte en enklere hverdag med tilgang til all informasjon om bedriftens rutiner, prosessbeskrivelser og maler samlet i et brukervennlig kvalitetsstyringsystem. 

Med Invo Kvalitetssystem får du:

  • Et ferdig rammeverk for ledelsessystem
  • «Self-service»: enkel oppbygging og vedlikehold av innhold
  • Visuell fremstilling av faser i prosesser
  • Visninger av prosesser, maler og hjelpemidler
  • Et brukervennlig system med rask navigering
  • Invo Malbibliotek
  • Tett integrasjon mot Microsoft 365

Bedre kvalitetsledelse med Invo Kvalitetssystem

Invo Kvalitetssystem er utarbeidet for å støtte opp om bedriftens prosessbeskrivelser, prosedyrer, arbeidsmetoder og kvalitetsledelse internt. En forutsetning for god kvalitetsledelse er at nødvendig styringsdokumentasjon i bedriften er tilgjengelig for alle bedriftens ansatte. Med Invo Kvalitetssystem får dere et rammeverk for arbeidet med å styrke kvalitetsledelsen, og muligheten for å samle relevant dokumentasjon i en oversiktlig løsning.

Les mer: «Slik lykkes du med Invo Kvalitetssystem».

Fleksibel og dynamisk løsning

Ingen bedrifts hverdag er lik. Derfor må også kvalitetssystemet kunne tilpasses hver enkelt bedrift. Invo Kvalitetssystem er fleksibelt og dynamisk. Dere får selv muligheten til å bygge opp strukturen etter egne mål og behov. Dokumenter kan organiseres i seksjoner og nivåer, det være seg rutiner, prosedyrer, sjekklister og instrukser. Det er naturligvis også mulig å oppdatere innhold og maler i løsningen, uten at det er nødvendig å involvere Invo.

Invo Kvalitetssystem er naturlig og tett integrert med Invo Malbibliotek. Malbiblioteket gir tilgang til kvalitetssikrede maler tilpasset ulike deler av Invos løsning, for eksempel Prosjekt, Kontrakt eller Dokumentsenter.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...