INVO Prosjekt

Få rask oversikt over dokumenter, oppgaver og deltagere i et prosjekt. Viktig informasjon lagres og deles enkelt med noen få tasteklikk.

Med Invo Prosjekt får du:

  • En brukervennlig prosjektportal
  • «Self service» for opprettelse av nye prosjekter med noen få klikk
  • Predefinerte maler for enkel oppstart av nye prosjekter
  • Ingen begrensning på antall prosjekter som kan opprettes
  • Enkel lagring og gjenfinning av dokumenter
  • Ekstern samhandling
  • Versjonskontroll, arbeidsflyt og deling
  • Enkel tilgangs- og rettighetsstyring
  • Tett integrasjon mot Microsoft Teams

For en enda mer smidig prosjektgjennomføring kan dere også bygge på Invo Prosjekt med Invo Prosjektstyringsverktøy.

Strømlinjeformet opprettelse av nye prosjekter

Invo Prosjekt gjør det enkelt å holde oversikt over prosjektene som pågår i virksomheten. Ved å strømlinjeforme opprettelsen av prosjekter med predefinerte mappestrukturer kommer teamet raskt i gang og kvaliteten på prosjektet heves. Deltakerne kan enkelt og mer effektivt samhandle med hverandre, skaffe seg oversikt og styre i samme retning.

Prosjektmodulen kan integreres med Microsoft Office og Outlook, samt andre programmer og løsninger dere benytter. Dette gir umiddelbare gevinster, blant annet mer effektive arbeidsprosesser. 

Rik funksjonalitet for mer effektivt samarbeid

Gjennom funksjonen «Self service» kan dere opprette og administrere oversiktlige og fullverdige prosjektrom for intern og ekstern samhandling i SharePoint og Teams. I prosjektrommet samler teamet all dokumentasjon knyttet til prosjektet. Alle deltakerne får rask tilgang til dokumenter, e-poster, oppgaver og annet de trenger for å utføre oppgaver innenfor sine ansvarsområder. 

Les også: «Tre enkle steg som gir en vellykket utrulling av Teams»

Med rik funksjonalitet på dokumentnivå vil deltakerne til enhver tid ha oversikt over status på prosjektet og de seneste versjonene av all dokumentasjon. De kan enkelt samhandle med hverandre, og jobbe sammen i ett og samme dokument. Dette øker kvaliteten på arbeidet som utføres og bidrar til å optimalisere prosjektgjennomføringen.

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Malbibliotek

Add-Ons

INVO Malbibliotek

Invo Malbibliotek er en tilleggsmodul som forenkler, kvalitetssikrer og effektiviserer distribusjon av bedriftens maler i MS Share...

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er en tilleggsapplikasjon i Invo Solution som lar bedriften din hente juridisk riktig informasjon om alle deres kunder ...

INVO Tilgangskontroll

Add-Ons

INVO Tilgangskontroll

Invo Tilgangskontroll er en tilleggsapplikasjon som forenkler administrasjon og gir en god oversikt over interne og eksterne tilga...