INVO Sak

Gi dine brukere tilgang til all kritisk informasjon og dokumentasjon i ett og samme vindu. Med Invo Sak får organisasjonen en effektiv plattform for samhandling i alle saker tilknyttet virksomheten.

Med Invo Sak får du:

 • Et enkelt saksbehandlingsverktøy – tilgjengelig i SharePoint/Microsoft 365
 • Mulighet til å behandle saker og svare med integrert Outlook klient
 • Oversikt over alle saker med status
 • Tilgangsstyring
 • Tilgang til predefinerte maler og standardtekster med autofletting
 • Dynamiske visninger og automatisk lagring
 • Unikt saksnummer sikrer automatisk lagring av inngående og utgående henvendelser på saken
 • Full oversikt over statusrapporter
 • Tett integrasjon mot Microsoft 365

Et effektivt saksbehandlingsverktøy optimaliserer saksgangen 

Mange bedrifter bruker mye tid på ulike former for saksbehandling. Et effektivt saksbehandlingsverktøy gjør det mulig å behandle flere saker på kortere tid, noe som både er gunstig for bedriften og gir mer fornøyde kunder og samarbeidspartnere. Invo Sak gir brukerne tilgang til all relevant saksinformasjon i ett og samme vindu. Med total oversikt over status i saken og relevante aktiviteter av betydning for saksgangen, kan dere gi raskere svar på henvendelser og spørsmål.

Invo Sak har et intuitivt grensesnitt som oppdateres automatisk og gjør det enkelt å holde styr på pågående prosesser og kommende oppfølginger. Det genereres også standard rapporter som gir en god kontroll over fremdrift og registrerte saker per enhet. Dermed er saksgangen kvalitetssikret fra start til slutt.

Standardisering og automatisering reduserer behandlingstiden

Dynamiske visninger og automatisk lagring i feltene gjør at brukerne kan jobbe mer effektivt og utføre prosesser med færre klikk enn tidligere. Brukeren kan benytte seg av predefinerte maler og standardtekster med fletting av saks- og kontaktinformasjon, samt brukerstyrte signaturer. Dette gjør tidsbruken til de ansatte mer optimal og reduserer behandlingstiden.

Invo Sak gjør det enkelt for organisasjonen å fange all dokumentasjon knyttet til virksomheten gjennom standard integrasjon mot Microsoft Office og Outlook. Hver sak får et unikt saksnummer, slik at alle inngående- og utgående henvendelser kan arkiveres direkte på saken. Med Invo Connect kan saksbehandlingen også håndteres direkte fra Microsoft Outlook.

Velegnet for optimalisering av en rekke arbeidsprosesser

Invo Sak er en generisk modul og kan benyttes for å dekke flere arbeidsprosesser i en organisasjon, blant annet:

 • Support / Helpdesk / Ticketing system
 • Kundehenvendelser
 • Garanti- og reklamasjoner
 • Service
 • Ordrer og bestillinger
 • CRM

Tilgjengelige Add-Ons

INVO Brreg

Add-Ons

INVO Brreg

Invo Brreg er en tilleggsapplikasjon i Invo Solution som lar bedriften din hente juridisk riktig informasjon om alle deres kunder ...