Effektivt saksbehandlingsverktøy med lav brukerterskel

Ofte opplever mange at saksbehandlere ikke har særlig eierskap til sakene sine grunnet låste standarder og høy brukerterskel som tradisjonelle sakssystemer krever. Dette bidrar til at saksbehandlingen ofte blir tung og saksgangen lang. Ikke minst, blir e-post korrespondanse fort liggende hos den enkelte saksbehandler, slik at viktig informasjon tilknyttet sakene ikke er tilgjengelig for resten av organisasjonen.

Invo tilbyr et enkelt og effektivt saksbehandlingssystem spesielt tilpasset fagforbund og foreninger. Med en tett integrasjon mot Microsoft 365, sikrer organisasjonen en effektiv samhandlingsplattform på alle sakene. Med Invo Sak, vil dere få et felles system hvor saksbehandlere enkelt kan få oversikt, samarbeide, se historikk, samt delegere og overta saker. Løsningen bidrar til bedre og raskere tjenester som gir mer fornøyde medlemmer!

Med Invo Sak, får du:

  • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy i skyen
  • En løsning som er utarbeidet samarbeid med jurister i andre fagorganisasjoner
  • Single sign-on med Microsoft 365
  • Integrert Outlook og Office applikasjon som forenkler lagring og gjenfinning av informasjon
  • Enkel måte å samarbeide på blant ansatte
  • Enkel tilgang til historikk
  • Enkel løsning for å fordele – og overta saker

Løsningen kan integreres mot ulike CRM- og medlemssystemer.

Våre fornøyde kunder

Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Håvard Lohne, Kommunikasjonsrådgiver i Finansforbundet. Klikk her for å lese hele kundehistorien.

Med Invo vil saksbehandlere få mer eierskap til sine egne saker, samtidig som de kan forvalte dokumentasjon på sakene på en enklere og mer effektiv måte.

Marcos Ledzema, Dokumentasjonsrådgiver i Den norske legeforening. Klikk her for å lese hele kundehistorien.

Vi valgte Invo fordi de har systemer som gjør det mulig å integrere og samle flere former for intern og ekstern kommunikasjon i én og samme løsning. Det gjør at vi kan jobbe enda mer effektivt til det beste for våre medlemmer.

Turid Svendsen, Leder Forhandlingsavdelingen i Parat. Klikk her for å lese hele pressemeldingen.