Effektivt saksbehandlingsverktøy – lav brukerterskel

Mange saksbehandlere opplever det som vanskelig å kjenne eierskap til sakene sine. Dette kan skyldes låste standarder og at tradisjonelle sakssystemer ofte har en høy brukerterskel. Når systemene er lite brukervennlige, blir også saksbehandlingen tung og saksgangen lang. Samtidig blir e-postkorrespondanse fort liggende hos den enkelte saksbehandler. Dermed vil ikke viktig informasjon tilknyttet enkeltsaker være tilgjengelig for resten av organisasjonen.

Invo tilbyr et enkelt og effektivt saksbehandlingssystem, spesielt tilpasset fagforbund og foreninger. Systemet har en tett integrasjon mot Microsoft 365, og fungerer som en effektiv samhandlingsplattform for alle saker organisasjonen jobber med. 

Oversikt og informasjonsdeling optimaliserer saksgangen

I Invo Sak kan alle saksbehandlere enkelt få oversikt, samarbeide, se historikk, samt delegere og overta saker. Løsningen bidrar til bedre og raskere tjenester som gir mer fornøyde medlemmer! Et godt saksbehandlingsverktøy gjør også at deres saksbehandlere kan jobbe mer effektivt, og redusere tiden de bruker på hver sak. Dette vil gi dem en langt bedre arbeidshverdag. 

Med vår bransjeløsning får du:

  • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy i skyen
  • En løsning som er utarbeidet i samarbeid med jurister i andre fagorganisasjoner
  • Single sign-on med Microsoft 365
  • Enkel måte å samarbeide på blant ansatte
  • Enkel tilgang til historikk
  • Enkel løsning for å fordele – og overta saker
  • Enkel lagring og gjenfinning av informasjon med Invo Connect

Løsningen kan integreres mot ulike CRM- og medlemssystemer.

Våre fornøyde kunder

– Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Håvard Lohne, Kommunikasjonsrådgiver i Finansforbundet. Les mer om vår kunde Finansforbundet og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

Med Invo vil saksbehandlere få mer eierskap til sine egne saker, samtidig som de kan forvalte dokumentasjon på sakene på en enklere og mer effektiv måte.

Marcos Ledzema, Dokumentasjonsrådgiver i Den norske legeforening. Les mer om vår kunde Legeforeningen og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

– Vi valgte Invo fordi de har systemer som gjør det mulig å integrere og samle flere former for intern og ekstern kommunikasjon i én og samme løsning. Det gjør at vi kan jobbe enda mer effektivt til det beste for våre medlemmer.

Turid Svendsen, Leder Forhandlingsavdelingen i Parat. Les hele pressemeldingen om Parat og hvorfor de valgte Invo sine løsninger.