Kort oppsummert får du med vår bransjeløsning:

  • Et enkelt og brukervennlig saksbehandlingsverktøy tilgjengelig i Sharepoint/Microsoft 365
  • En løsning som er utarbeidet i samarbeid med jurister i ulike fagorganisasjoner
  • Single sign-on med Microsoft 365
  • Enkelt samarbeid over en arbeidsflate
  • Enkel tilgang til historikk
  • Enkel løsning for å fordele – og overta saker
  • Rask lagring og gjenfinning av informasjon med Invo Connect

Bransjeløsningen består av Invo Sak og Invo Connect og kan integreres mot ulike CRM- og medlemssystemer.

Effektivt saksbehandlingsverktøy – lav brukerterskel

Mange saksbehandlere opplever det som vanskelig å kjenne eierskap til sakene sine. Dette kan skyldes låste standarder og at tradisjonelle sakssystemer ofte har en høy brukerterskel. Når systemene er lite brukervennlige, blir også saksbehandlingen tung og saksgangen lang. Samtidig blir e-postkorrespondanse fort liggende hos den enkelte saksbehandler. Dermed vil ikke viktig informasjon tilknyttet enkeltsaker være tilgjengelig for resten av organisasjonen.

Oversikt og informasjonsdeling optimaliserer saksgangen

Invo Sak kan alle saksbehandlere enkelt få oversikt, samarbeide, se historikk, samt delegere og overta saker. Løsningen bidrar til bedre og raskere tjenester som gir mer fornøyde medlemmer! Et godt saksbehandlingsverktøy gjør også at deres saksbehandlere kan jobbe mer effektivt, og redusere tiden de bruker på hver sak. Dette vil gi dem en langt bedre arbeidshverdag.

Våre fornøyde kunder

– Invo har hjulpet oss med en mer effektiv sakshåndtering slik at vi kan yte bedre tjenester til våre medlemmer.

Håvard Lohne, Kommunikasjonsrådgiver i Finansforbundet. Les mer om vår kunde Finansforbundet og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

– Med Invo vil saksbehandlere få mer eierskap til sine egne saker, samtidig som de kan forvalte dokumentasjon på sakene på en enklere og mer effektiv måte.

Marcos Ledzema, Dokumentasjonsrådgiver i Den norske legeforening. Les mer om vår kunde Legeforeningen og hvorfor de bruker løsninger fra Invo.

– Vi valgte Invo fordi de har systemer som gjør det mulig å integrere og samle flere former for intern og ekstern kommunikasjon i én og samme løsning. Det gjør at vi kan jobbe enda mer effektivt til det beste for våre medlemmer.

Turid Svendsen, Leder Forhandlingsavdelingen i Parat. Les hele pressemeldingen om Parat og hvorfor de valgte Invo sine løsninger.