Parat velger Invo!

«Vi valgte Invo fordi de har systemer som samler flere former for intern og ekstern kommunikasjon i én og samme løsning».

«Vi valgte Invo fordi de har systemer som gjør det mulig å integrere og samle flere former for intern og ekstern kommunikasjon i én og samme løsning. Det gjør at vi kan jobbe enda mer effektivt til det beste for våre medlemmer» sier Turid Svendsen, Leder Forhandlingsavdelingen i Parat.

Parat er en partipolitisk uavhengig norsk arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Parat har ca 40 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer. Etter en grundig anskaffelsesprosess, har Parat valgt Invo AS som leverandør av nytt sakssystem for håndtering av medlemhenvendelser. I tillegg skal Invo i samarbeid med Parat utvikle en «Min Side» løsning. Løsningen innebærer blant annet at dialog med saksbehandler i Parat vil bli publisert på «Min Side», fremfor via e-post. Dette for å understøtte kravene i henhold til GDPR. Parat får én felles portal for intranett, prosjekt- og dokumenthåndtering som vil fremme både intern og ekstern samhandling. Alt samlet på et sted, i Office 365 og SharePoint.

Leveransen består av:

Vi ser frem til et langt og godt samarbeid!

#enarbeidsflate #sharepoint #office365