Polar Kraft AS velger Invo!

Som en del av selskapets skystrategi, har Polar Kraft valgt Invo sine løsninger for dokumenthåndtering.

Som en del av selskapets skystrategi, har Polar Kraft valgt å bruke Office 365/SharePoint Online med Invo sine løsninger for dokumenthåndtering.

Polar Kraft er en nordnorsk strømleverandør med avdelinger i Narvik, Svolvær, Fauske, Ballangen, Sortland, Harstad, Bodø og Myre. I tillegg til å omsette kraft og levere strøm til forbrukere, driver de også Polar Kraft-fondet som hver måned deler ut støtte til lokale lag og foreninger (tips til våre nordnorske lesere!).

Som en del av selskapets skystrategi, har Polar Kraft valgt å bruke Office 365/SharePoint Online med Invo sine løsninger for dokumenthåndtering. Vi gleder oss til å hjelpe Polar Kraft sine avdelinger med å få maksimalt utbytte av plattformen ved hjelp av våre ferdige moduler.

Leveransen består av:

For mer informasjon, besøk våre nettsider på www.invo.no.

#enarbeidsflate #automation #sharepoint #office365 #documentmanagement #projectmanagement #projectplanning #intranet #qualitymanagement #qualitycontrol #template