YS-forbundet SAFE velger Invo!

SAFE er det femte YS-forbundet som velger Invo Sak for effektiv og dynamisk saksbehandling.

SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs.

SAFE er det femte YS-forbundet som velger Invo Sak. Med dette befester Invo sin posisjon som ledende leverandør av standardiserte moduler til Norske forbund og organisasjoner.

Leveransen består i første omgang av Invo Sak og Invo Move med en integrasjon mot Compendias medlemssystem.

Invos standardiserte saksmodul integrert med MS SharePoint/Office 365 blir nå implementert hos Safe. Med Invo Sak, vil de ansatte få et enkelt og dynamisk saksbehandlingssystem i Office 365 med en tett integrasjon mot Outlook og Office. Dette gir organisasjonen en effektiv samhandlingsplattform på alle sakene tilknyttet virksomheten.

Leveransen består av:

Vi ser frem til et langt og godt samarbeid!

For mer informasjon, besøk våre nettsider på www.invo.no.

#enarbeidsflate #casemanagement #sharepoint #office365 #collaborationsolutions