Invo sparer Kjeldaas AS tid ute på oppdrag

Etter å ha byttet til Invo har den ledende anleggsbedriften spart mye tid i prosjektene sine og fått et mer pålitelig system for fildeling, forteller Eli Tandberg, administrasjonsleder i Kjeldaas AS. Foto: Kjeldaas AS

– Med gammel løsning opplevde vi mye nedetid på systemene våre. Dette skyldtes i stor grad at vi brukte terminalserver, og knapt var innom skyen i det hele tatt, sier Tandberg og fortsetter:

– Det var en del «hiccups» i systemet. Vi opplevde det spesielt når vi jobbet ute på prosjekter og hadde varierende nett-tilgang.

Trengte noe nytt

Kjeldsaas innså derfor at løsningen de brukte hadde et behov for forbedring. De ønsket en aktør som var i forkant, som kunne fortelle dem når løsningene de brukte var lite egnet for oppgavene. Tandberg forteller at de også foretrakk en aktør med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen.

Eli Tandberg i Kjeldaas AS
INTEGRERT SYSTEM: Eli Tandberg i Kjeldaas AS sier at de har fått mer styr på integrasjonen mellom de forskjellige systemene. I tillegg sparer de også en del tid på ikke-verdiskapende oppgaver, som for eksempel integrasjonen mellom Invo, Smartdok og Visma.

– Det var betryggende at dere hadde lignende kunder fra samme bransje, men prosjekt- og prosjektstyringsverktøyet var det som ble virkelig avgjørende.

Hva håper dere å oppnå når prosjektstyringsverktøyet er fullt i bruk?

– Vi håper på bedre kontroll både før og underveis i prosjektet. Kontroll hele veien, i alle ledd. Bedre oversikt, så vi ikke glemmer noe underveis. At man raskt kan få et innblikk i status på prosjektet, og at det er enklere for andre å koble seg på hvis noen for eksempel blir syke, sier Tandberg.

Lyst til å se Invo Prosjektstyringsverktøy i bruk? Se vårt mini-webinar her.

Bedre delinger

I tillegg til enklere løsninger og spart tid, kan Kjeldaas se seg godt fornøyd med en mer effektiv og oversiktlig deling seg imellom. Tandberg opplevde nemlig at måten de jobbet på tidligere ikke fungerte godt nok.

– Vi delte stort sett på e-post, og det er ikke bra nok – for da har man ingen garanti for at vedkommende sitter på siste versjon. Jeg satt på mine e-poster, og andre satt på sine, og viktig e-post korrespondanse ble ikke alltid lagret, sier Tandberg.

Hun er klar på at byttet til Invo har ført til at slikt arbeid har blitt mye mer oversiktlig. Takket være den tette integrasjonen med Office pakken og smarte lagringsforslag, har flytting og lagring blitt mye mer sømløst. De har nå kuttet filserveren helt, og jobber utelukkende i skyen. Det er en stor fordel, både for bedriften og de ansatte.

Lyst til å prøve Invo Connect? Last ned en gratis prøveversjon.

Aktiv, integrert og engasjert

Hun forteller også at byttet til Invo vekket engasjement blant egne brukere, og at de har vært med på hele integreringsprosessen samt hjulpet til med å sette opp viktige beslutningspunkter. Hun er selv svært fornøyd med hvordan verktøyene har blitt implementert, og forteller at det har vært en umiddelbar besparelse for selskapet.

– Vi har fått mer styr på integrasjonen mellom de forskjellige systemene. Vi sparer også en del tid på ikke-verdiskapende oppgaver, som for eksempel integrasjonen mellom Invo, Smartdok og Visma.

Hun legger til slutt til at tilbakemeldingene fra brukerne har vært veldig gode, og de ansatte nå sparer mye tid ute oppdrag ettersom alt automatisk legges inn i riktig mappe. Det har også vært veldig lite behov for opplæring, og at de ansatte er fornøyde med implementeringen.

–  Tilbakemeldingene har vært positive, og vi har nå et system som gir oss mer tid til å jobbe med de viktige oppgavene.

Lurer du på om våre løsninger passer for din virksomhet? Kontakt oss for å få personlig veiledning.